Nikkilän Sydämen laajennuksen rakentaminen valmistuu – uudet monipuoliset opetus- ja liikuntatilat otetaan käyttöön elokuussa

Uudet tilat otetaan opetuskäyttöön elokuussa. Ennen käyttöönottoa tilat kalustetaan ja tilojen annetaan vielä tuulettua, jotta uusien materiaalien päästöt eivät vaikuttaisi sisäilman laatuun. Tilojen kalustamisen on tarkoitus alkaa toukokuun toisella viikolla.

Kunnanhallituksen päätöksen 30.5.2017 mukaisesti Nikkilän Sydämen laajennuksesta tulee suomenkielisten 1.–6. luokkalaisten koulu. Nikkilän Sydämen perustettavat alakoululuokat ovat hallinnollisesti osa Sipoonjoen koulua, josta muodostuu yhtenäiskoulu 1.8.2021 lähtien. Yhtenäiskoulussa on lukuvuonna 2021-2022 vuosiluokat 1, 7-9 ja esiopetus. Koulu täydentyy vuosittain aina uudella ekaluokkalaisten ikäluokalla ja siten vähitellen koulussa on kaikki vuosiluokat. Oppilaat ensimmäiselle luokalle yhtenäiskouluun tulevat koulun omalta ja Nikkilän alueen yhteiseltä oppilaaksiottoalueelta. Kenenkään jo koulunsa aloittaneen oppilaan lähikoulu ei muutu.

Suomenkielisen yhtenäiskoulun toiminta käynnistyy uusissa tiloissa elokuussa 2021.

– On hienoa, että saamme käyttöömme uusia tiloja ja oppimisympäristöjä, jotka palvelevat entistä paremmin kaikkia kuntalaisia – niin esi- ja perusopetusikäisiä lapsia ja nuoria kuin harrastustoiminnan merkeissä kaikkia sipoolaisia ikään katsomatta, opetuspäällikkö Riikka Strandström sanoo.

Uusia opetustiloja ja liikuntasali

Tähän asti Nikkilän Sydämen sivistyskeskus on tarjonnut tilat suomenkielisen Sipoonjoen koulun ja ruotsinkielisen Kungsvägens skolan 7–9 vuosiluokkien noin 740 oppilaalle.
Uuden kaksikerroksisen laajennusosan opetus- ja liikuntatilat on mitoitettu alakoululuokkien ja esikouluopetuksen käyttöön yhteensä noin 350 lapselle niin, että ensimmäisessä kerroksessa on tilat noin 140 lapselle ja toisessa kerroksessa noin 210 lapselle.

Opetustilojen lisäksi laajennusosaan on valmistunut kolmeen osaan jaettavissa oleva liikuntasali (924 m²), joka mahdollistaa yleisimpien liikuntalajien harrastamisen. Uusi liikuntasali vastaa tämän hetken ja tulevan kasvun tuomiin liikuntatilatarpeisiin, sillä se on isompi kuin käytöstä poistuva koulukeskuksen liikuntasali. Liikuntasalin rakentamiseen on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta 750 000 euroa.

Nikkilän Sydämen kulttuuri- ja sivistyskeskuksen nykyisen kampuksen ja laajennuksen on suunnitellut arvostettu suomalainen arkkitehtitoimisto ARK-house arkkitehdit Oy. Julkisivujen taidegrafiikan suunnittelusta on vastannut puolestaan Aimonomia Oy. Laajennusosassa julkisivun taidegrafiikka jatkuu samantyylisesti kuin muussa rakennuksessa.

Laajennuksen teknisissä ratkaisuissa on kiinnitetty erityishuomiota rakennusturvallisuuteen ja -terveyteen, kuten hyvän sisäilman mahdollistamiseen.

Uusi liikuntasali.

Uuden opetussuunnitelman ja yhtenäiskoulun mukainen monikäyttöinen ja avoin oppimisympäristö

Uusien laajennustilojen suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu – Nikkilän Sydämen ensimmäisessä vaiheessa rakennettujen koulutilojen tapaan – nykyisiin ja vielä tuntemattomiin pedagogisiin tarpeisiin vastaaminen.

Tilat ovat monikäyttöisiä ja muunneltavia. Niitä voidaan yhdistellä, rajata ja sulkea tarpeiden mukaan. Tilat ovat varusteltuja monenlaista opiskelua ja työskentelyä varten. Akustiikka, valaistus ja kalustus ovat suuressa roolissa.

Opetustilat on jaettu oppimissoluiksi, joissa on avoin oppimisympäristö. Oppimissoluihin sijoittuu useampia opetusryhmiä, joilla kullakin on kotipesäksi kutsuttu paikka ja siihen liittyvä kalusteryhmä yhteisille opiskeluvälineille ja oppilaiden henkilökohtaisille tavaroille.

Pienillä oppilailla pääosa opetuksessa tapahtuu kotipesässä tai sen läheisyydessä. Ratkaisu yhdistää pienen koulun oppimisen työskentelykulttuurin ja suuremman koulun opetuksen ja oppilashuollon järjestämisen edut.

Uudet tilat tukevat sivistyskeskuksen monipuolista käyttöä

Uudet opetus- ja liikuntatilat lisäävät edellytyksiä sivistyskeskuksen monipuoliselle käytölle. Liikuntatoimen ohella liikuntasali toimii myös erilaisten tapahtumien ja juhlatilaisuuksien näyttämönä ja on oman sisäänkäyntinsä kautta käytettävissä myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Tilat ovat kouluaikojen ulkopuolella myös kansalaisopiston sekä nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimen käytettävissä. Rakennuksen tiloja vuokrataan lisäksi kuntalaisille ja yhdistyksille.

Laajennuksen yhteydessä laajenee ja monipuolistuu myös piha-alue, joka palvelee välituntipihana ja opiskelupaikkana sekä nikkiläläisten lähiliikuntapaikkana.

Viimeksi muokattu 13.04.2021