Miilin sivistyskeskuksessa rakennetaan väliseiniä ja säädetään talotekniikkaa

Toivotut muutostyöt tehdään kesällä

Kesän ja koulujen lomien aikana Sipoon kunta teettää Miilin sivistyskeskukseen toivottuja muutostöitä, joilla pyritään saamaan tiloista tämänhetkiseen opetustarpeeseen sopivammat.

Oppikyliin asennetaan erilaisia väliseinäratkaisuja. Osa rakennuksen palo-ovista uusitaan, ja ruokalan vieressä oleva tila rajataan lasiseinillä luokkatilaksi. Lisäksi kesän muutostöissä parannetaan ruokalan ja porrashuoneiden akustiikkaa. Töiden päätteeksi rakennuksen ilmanvaihtokanavistot puhdistetaan ja tilat siivotaan.

Muutostyöt aloitetaan 3. kesäkuuta ja tilojen on tarkoitus olla normaalisti käytettävissä uuden lukukauden alkaessa elokuussa.

Muutostöiden aikana kesällä rakennuksessa ei voi järjestää opetusta. Esiopetuksen kesätoiminnan korvaavista tiloista tiedotetaan huoltajille erikseen.

Talotekniikkaa korjataan ja säädetään

Kunta pyrkii myös saamaan Miilin laajat talotekniset järjestelmät kuntoon ja toimimaan yhteen kokonaisuutena. Osa rakennuksen käyttäjistä on saanut oireita, joiden on koettu johtuvan puutteellisesti toimivasta ilmanvaihdosta ja lämpötiloista. Esimerkiksi henkilökunnalla on ollut tiloissa työskennellessä muun muassa päänsärkyä, äänenlähtöä ja hengitystieoireita. Myös osalla oppilaista on ollut toistuvasti päänsärkyä.

Ulkopuolinen asiantuntijaryhmä käy kevään aikana läpi kaikki Miilin talotekniset järjestelmät, varmistaa niiden toimivuuden ja määrittelee korjaustarpeet. Esimerkiksi vioittuneet tai muuten toimimattomat ilmamääräsäätimet korjataan ja kalibroidaan. Myös sitä selvitetään, miten tiloissa havaitut poikkeuksellisen alhaiset suhteelliset kosteudet saataisiin kuntoon.

Ilmanvaihto on tarkoitus saada toimimaan normaalisti loppukevään aikana 2024. Kesän aikana säädetään rakennuksen jäähdytys kuntoon.

Rakennuksesta otetaan myös varmuuden vuoksi kevään aikana sisäilmanäytteet, jotta voidaan varmistua, ettei tiloissa ilmene esimerkiksi poikkeavia pölyjä, mineraalivillakuituja tai haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Näytteet otetaan varmuuden vuoksi.

Lisäksi rakennuksen vanhemman osan vesikatossa on havaittu vuotokohtia, jotka tutkitaan ja korjataan kuntoon asianmukaisesti.

Sivistysrakennuksessa Miilissä Etelä-Sipoossa toimivat muun muassa Sipoonlahden koulu, Sipoonlahden esiopetus, Söderkulla skola, Söderkulla förskola, kielikylpyesiopetus ja -koulu, Sipoon opisto sekä erilaiset muut ryhmät ja yhdistykset. Rakennus koostuu vuonna 2009 rakennetusta ja myöhemmin peruskorjatusta osasta sekä vuonna 2019 tehdystä laajennusosasta.

 

Viimeksi muokattu 07.03.2024