Miilin liikuntahallin suunnittelu jatkuu – valtuusto hyväksyi hankesuunnitelman

Miilin sivistyskeskuksen toteuttaminen on aikanaan päätetty tehdä vaiheissa. Sipoonlahden koulu valmistui vuonna 2009, ja rakennuksen laajennuksen ja peruskorjauksen myötä, vuosina 2019–2020, toiminta kasvoi nykyiseen muotoonsa. Lisäksi tiloissa järjestetään taiteen perusopetusta ja erilaista harrastus-, kurssi- ja kerhotoimintaa koulun oppilaille ja muille sipoolaisille.

Nyt suunnitteilla olevalla Miilin liikuntahallilla vastataan koulukeskuksen laajentumisen ja Söderkullan alueen kasvun myötä lisääntyvään liikuntatilojen tarpeeseen. Samalla tullaan korvamaan entisen Opintien koulukeskuksen käytöstä poistuvia liikuntatiloja. Lisäksi Miilin hallin pukutilat tulee vastaamaan sivistyskeskuksen väestösuojatarpeisiin.

Liikuntahalli tehdään koulujen, liikunnan, kulttuurin ja vapaa-ajankäytön kasvavaan tarpeeseen

Miilin hallin suunnittelun lähtökohtana on ollut vastata Söderkullan ja eteläisten alueiden liikunta-, kulttuuri- ja Sipoon opiston sekä muiden vapaa-aikatilojen tarpeeseen. Hankesuunnitelma on laadittu varhaiskasvatuksen, koulujen sekä alueen harrastustoiminnan tarpeita ajatellen. Suunnitelmassa on huomioitu myös alueella sijaitsevien päiväkoti Miilin ja Mäntymäen päiväkodin liikuntakasvatuksen tarpeet.

Valtuuston hyväksymä Miilin liikuntahallin hankesuunnitelma kattaa suunnitelmat uudesta liikuntahallista, väestönsuojasta sekä nykyisen liikuntasaliin muutostöistä. Lisäksi hankesuunnitelmassa käsitellään tarvittavien sisääntuloreittien ja pysäköintialueen rakentamista.

Uusi liikuntahalli mahdollistaa täysimittaisena eri palloilulajin harrastamisen. Muun muassa lentopallon, koripallon, salibandyn ja futsalin mitat on otettu suunnittelussa huomioon. Halli on jaettavissa kolmeen lohkoon, mikä tukee eri palloilulajien tarpeita sekä koululiikunnan ja vapaa-ajan monipuolisen liikunnan käyttöä. Nykyisen liikuntasalin puolelle tulee kaksi lohkoa, joihin tehdään tanssille ja taitolajeille soveltuvat tilat. Taitoliikuntasali kannustaa monipuoliseen liikuntaan, kuten parkouriin, akrobatiaan, cheerleadingiin sekä eri voimistelun muotoihin.

Nykyinen liikuntasali muutetaan siis monipuoliseksi kokonaisuudeksi, esiintymistiloineen, avattavine katsomoineen, tanssisaleineen sekä liikunnan taitotiloineen. Nämä muutostyöt mahdollistavat monipuoliset kulttuuritapahtumien, harrastustoiminnan sekä turnausten ja tapahtumien järjestelyt ja koulujen juhlatilaisuudet. Nykyisen liikuntasalin muuntaminen monipuolistaa Söderkullan alueen liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-aikatilojen tarjontaa. Halliin on suunniteltu myös pukuhuone-, varasto ja aulatiloja.

Miilin halli on suunniteltu sijoittumaan Miilin sivistyskeskuksen taakse. Liikuntahallista on suunnitteilla yksitasoinen ja se rakennettaisiin nykyisen sivistyskeskuksen liikuntasaliin kiinni. Suunniteltu pääsaapumissuunta olisi Miilin päiväkodin takaa Taasjärventieltä. Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet tultaisiin johtamaan liikuntahalliin idästä sekä etelästä, jossa sijaitsevat pääsisäänkäynti ja keskusaula. Miilin hallista on tarkoituksena rakentaa toimiva, monipuolisesti käyttäjiään palveleva sekä kustannustehokas liikuntahalli. Halli on suunniteltu sopimaan hyvin yhteen nykyisen rakennuskannan ja maiseman kanssa. Miilin liikuntahallin toteutussuunnittelua ajoittuu vuosille 2023–2025 ja rakentamisajankohdaksi on investointiohjelmassa esitetty vuosia 2025–2027.

Pohjapiirros Miilin liikuntahallista ja nykyisen salin muutoksesta.

Miilin hallin suunnittelu on toteutettu tiiviissä yhteistyössä

Miilin hallin hankesuunnitelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä Sipoon kunnan sivistysosaston, koulujen henkilökunnan ja tekniikka- ja ympäristöosaston kesken. Mukana suunnittelussa ovat olleet esimerkiksi liikunnanopettajat. Hankesuunnitelmasta on vastannut kokonaisuudessaan A-insinöörit Oy. Liikuntahallin pääsuunnittelijana ja arkkitehtina on toiminut Pertti Pääsky AW2-Arkkitehdit Oy:stä. Lisäksi Miilin hallin hankesuunnitelmasta ovat antaneet lausuntonsa sivistysvaliokunta, vapaa-ajanjaosto sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen koulutusjaosto.

Alustavan kustannusarvion mukaan hankkeen rakennuskustannukset olisivat 9 175 000 euroa ja nykyisen liikuntasalin peruskorjauksen kustannusarvio 706 000 euroa. Näiden kustannuksien päälle tulisi ensikalustukseen ja esitystekniikan parantamiseen varata noin 915 000 euroa.

Miilin hallin hankesuunnitelma hyväksyttiin teknisessä valiokunnassa 13.9.2022 ja kunnanhallituksessa 28.11.2022. Sipoon valtuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2022 Miilin hallin hankesuunnitelman. Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen liikuntahallin suunnittelu etenee toteutussuunnitteluvaiheeseen.

Linkit:

Miilin liikuntahallin hankesuunnitelma valtuuston esityslistalla

 

Viimeksi muokattu 13.12.2022