Kunnanhallitus käsitteli Etelä-Sipoon päiväkotien tilaratkaisuja

Kunnanhallitus päätti, että Västerskogin päiväkotiratkaisuja edistetään pysyvän rakennuksen määräykset täyttävänä 4-ryhmäisenä paviljonkipäiväkotina, jonka vuokra-aika on 10-15 vuotta. Vuokra-ajan jälkeen kunnalla olisi mahdollisuus lunastaa paviljonkitilat.

Kunnanhallitus hyväksyi äänestyksen jälkeen esittelijän ehdotuksen täydennettynä. Ehdotusta täydennettiin maininnalla, että paviljonkipäiväkodin vuokra-aikana pyritään saamaan paviljonkirakennukselle

Västerskogin päiväkodin ja Metsärinteen kielikylpypäiväkodin kiinteistöillä nykyään olevat rakennukset puretaan. Tämän jälkeen paviljonkipäiväkoti on tarkoitus rakentaa purettujen rakennusten tilalle.

Västerskogin päiväkodille ja Metsärinteen kielikylpypäiväkodille on etsitty ratkaisua, jolla niille saataisiin varmistettua tulevaisuudessa toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat. Päiväkotien nykyisten tilojen on todettu olevan sellaisessa kunnossa, ettei tiloja ole kannattavaa peruskorjata.

Samassa päiväkotien kokonaisuudessa aiemmin käsitellyn Landsängenin päiväkodin suhteen tekninen valiokunta päätti jo aiemmin sivistysvaliokunnan linjaukseen pohjautuen, että Landsängenin päiväkodin nykytilanne päivitetään ja suunnitelmat tilanteen ratkaisemiseksi ajantasaistetaan. Tämän jälkeen tekninen valiokunta ottaa suunnitelmat käsittelyynsä.

Linkki:
Kunnanhallituksen esityslista

Viimeksi muokattu 09.06.2022