Koulut alkavat Sipoossa lähiopetuksessa

Lähtökohtana lähiopetus

Opetuksen lähtökohtana perusopetuksessa on lähiopetus ja poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä vasta, jos tietyt lainsäädännön edellytykset täyttyvät. Myös lukioissa lukukauden opetus alkaa Sipoossa lähiopetuksena.

-Seuraamme jatkuvasti koronavirustilannetta yhdessä kunnan ja alueen tartuntatautiviranomaisten kanssa. Oppilaitosten terveysturvallisuuskäytäntöjä muokataan tarvittaessa ja lähiopetuksen turvallisuutta arvioidaan säännöllisesti tartuntatautiviranomaisten kanssa, sivistysjohtaja Jukka Pietinen kertoo.

Lähiopetuksesta voidaan joutua siirtymään etäopetukseen karanteenin tai eristyksen aikana. Kaikki koulut Sipoossa valmistautuvat poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin ja tekevät niitä varten suunnitelmat.

Yksittäisen oppilaan opetus voidaan antaa poikkeuksellisesti etäopetuksena esimerkiksi, jos oppilas kuuluu riskiryhmään eikä voi terveydentilaansa liittyvistä syistä osallistua lähiopetuksen. Mahdollisuutta poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin tarjotaan myös niille yksittäisille oppilaille, joiden koulunkäynti lähiopetuksessa ei ole lääkärin arvioon perustuen mahdollista perheenjäsenen riskiryhmään kuulumisen takia.

Ei sairaana kouluun

Useimmat viime lukukaudelta tutut terveysturvallisuustoimet ja -käytännöt jatkuvat Sipoon oppilaitoksissa.

-Yhteisten käytäntöjen tavoitteena on luoda turvallisuuden tunnetta oppilaille, henkilöstölle ja huoltajille sekä pienentää tartuntariskiä ja helpottaa mahdollisten tartuntaketjujen selvittämistä. Niiden avulla pyrimme myös pienentämään riskiä siitä, että koko koulu joudutaan sulkemaan tai asettamaan karanteeniin, Pietinen sanoo.

Oppilaat ja henkilöstö eivät tule kouluun sairaana. Koulun sisätiloihin ei oteta opetuksen ulkopuolisia vierailijoita, eivätkä huoltajat hae lastaan kerhotoiminnasta tai iltapäivätoiminnasta koulun sisätiloista.

Hyvästä käsihygieniasta tulee huolehtia tuttuun tapaan, ja kouluissa tarjotaan mahdollisuus käsien puhdistamiseen sekä ohjeistetaan käsihygieniasta. Koulutiloihin pyritään luomaan väljyyttä. Tilojen siivous jatkuu tehostettuna, ja pinnat pyyhitään vähintään kerran päivässä.

Ulkomailta palaavan lapsen tai nuoren ei suositella menevän kouluun sinä aikana, jona matkalla mukana olleelle aikuiselle suositellaan karanteenia tai koronatestituloksen odottamista. Jos karanteeni tai koronatestaus maahan saavuttua ei ole aikuiselle tarpeen, voi lapsikin palata suoraan kouluun.

Ryhmien tarpeetonta sekoittumista vältetään

Opetusryhmien tarpeetonta sekoittumista vältetään, mutta perusopetuksen yläluokkien valinnaisaineiden opetus järjestetään opetussuunnitelman mukaisesti. Myös A2-kielien, äidinkielien ja uskonnon opetus järjestetään normaaliin tapaan. Liikunnan opetus järjestetään lähtökohtaisesti ulkotiloissa, mutta uimaopetus järjestetään tavalliseen tapaan. Sellaisia yhteisiä isoja koulujen tilaisuuksia ei järjestetä, joissa koko koulu tai kaikki opettajat voisivat altistua kerralla. Vanhempainillat järjestetään etätapahtumina.

Henkilökuntaa koskee vahva kasvomaskisuositus. Perusopetuksessa kasvomaskia suositellaan vuosiluokkien 6.-9. oppilaille. Jos samassa opetusryhmässä on 6. luokkatason oppilaiden lisäksi alempien vuosiluokkien oppilaita, koskee maskisuositus koko opetusryhmää. Lukioissa maskisuositus koskee kaikkia opiskelijoita. Oppilaat saavat kasvomaskit käyttöönsä kouluilta maksutta Sipoon kunnan kustantamana niin perusopetuksessa kuin lukioissa.

Taksikuljetuksissa maskisuositus koskee oppilaita iästä riippumatta, eli kaikkia vuosiluokkien 0-9 oppilaita. HSL:n maskisuositus koskee kaikkia 12 vuotta täyttäneitä.

Ruokailua ja välitunteja voidaan porrastaa

Ruokasalia voi käyttää porrastetusti ja osa opetusryhmistä voi myös ruokailla luokkatiloissa väljyyden varmistamiseksi. Kouluruokailu järjestetään oman luokan tai ryhmän kanssa. Kädet pestään huolellisesti ennen ruokailun aloittamista.

Välitunnit ovat tärkeitä taukoja oppilaille ja ne pidetään mahdollisimman normaalisti. Jos mahdollista välitunteja porrastetaan koulussa siten, ettei koko koulu ulkoile tai oleskele käytävillä samaan aikaan.

Opetukseen kuuluvia retkiä ja leirikouluja voidaan toteuttaa, jos niissä on mahdollista noudattaa väljyys- ja hygieniasuosituksia. Niissä suositaan luontokohteita ja lähikohteita sekä vältetään tilanteita, joissa ollaan lähikontaktissa muiden opetusryhmien tai ulkopuolisten kanssa.

Huoltaja, seuraathan Wilmaa

Virallisena viestintäkanavana kodin ja koulun välillä on Wilma. Huoltajia on tiedotettu tarkemmin myös lukuvuoden alkamisesta ja siihen liittyvistä käytännöistä suoraan Wilman kautta.

Sivistystoimen hallinto viestittää aina Wilma-tiedotteilla. Poikkeuksena yksittäistä oppilasta koskevat viestinnät, jotka lähetetään Wilma-viestillä. Koulut tiedottavat huoltajia sekä tiedotteilla että viesteillä. Tieto mahdollisista poikkeusjärjestelyistä opetuksessa tulee nopeimmin Wilman kautta.

-Pyydämme huoltajia seuraamaan tarkasti Wilma-viestintää, Pietinen sanoo.

 

Viimeksi muokattu 04.08.2021