Kerava ja Sipoo päättivät perustaa yhteisen liikuntahalliyhtiön

“Tarve yleisurheilun talviharjoitteluolosuhteille koko Uudellamaalla sekä jalkapallohallille etenkin Keravalla on ollut olemassa jo vuosikymmeniä”, kertoo Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontu.  “Idea kuntien yhteisestä monitoimihallista käynnistyi Sipoon ja Keravan viranhaltijoiden yhteisistä keskusteluista sekä molempien kuntien jälleen kerran esiin nousseista tarpeista. “

Halli toisi myös kipeästi kaivattua harjoittelutilaa suosituille lajeille, joiden nykyiset olosuhteet ovat joko riittämättömät tai ne käytännössä puuttuvat kokonaan.

“Esimerkiksi yleisurheilun sisäharjoittelu edellyttää tällä hetkellä matkustamista Pajulahteen, joten lähellä oleva harjoittelupaikka pienentäisi perheiden aikahävikkiä ja ajamisesta aiheutuvia CO2-päästöjä. Halli lisää harjoittelumahdollisuuksia myös monien muiden lajien sipoolaisille harrastajille,” kertoo Sipoon kunnanjohtaja Mikael Grannas.

Hankkeen tarve selvitettiin vuosina 2018–2019. Selvitys sisälsi monitoimihallin vaikutusalueella olevien kuntien edustajien sekä liikuntayhdistysten edustajien haastatteluja, rakentamis- ja käyttökustannustietojen keräämisen, vaihtoehtojen muodostamisen sekä vaihtoehtojen investointi- ja käyttökustannusten määrittämisen. Lisäksi pohdittiin hallin liiketoimintamallia. Viimeisen vuoden aikana on osana hankesuunnittelua selvitetty hankkeen rahoituksen, omistamisen ja toiminnan toteuttamisen vaihtoehdot sekä hankkeen tarkemmat toteutuskustannukset.

Kahden hallin ratkaisu

Taloudellisimmaksi ja palvelutasoltaan parhaimmaksi ratkaisuksi on todettu kahden hallin – monitoimihallin sekä jalkapallohallin – toteuttaminen siten, että niillä on yhteiset pukuhuoneet ja varastotilat. Yhteisten tilojen synergiaetu on merkittävä, koska ne ovat pinta-alaan suhteutettuna hankkeen kalleimmat osat.

Kahden hallin periaatetta tukee myös eri lajien erilaiset lämpötilatarpeet sekä merkittävästi suurempi kapasiteetti. Lisäksi kiertävän 300 metrin pituisen juoksuradan keskelle on mahdollista sijoittaa huomattava määrä eri lajien harrastusmahdollisuuksia. Keskialue mahdollistaa eri palloilulajien (esim. salibandy, futsal, lentopallo, koripallo, sulkapallo jne) lisäksi myös monitoimialueen, jota voidaan käyttää esim. voimisteluun tai erilaiseen ryhmäliikuntaan.

Jalkapallohalli suunnitellaan rakennettavaksi täysimittaisena ylipainehallina, jossa pelialueen koko on 100 metriä x 64 metriä ja joka mahdollistaa kaikkien ikäluokkien harjoittelun ja pelaamisen. Molempia halleja on myös mahdollista hyödyntää erilaisissa tapahtumissa.

Toiminnasta saatavien tulojen on tarkoitus kattaa kustannukset

Hallihankkeen taloudellisena tavoitteena on, että hallien toiminnasta perittävillä maksuilla katetaan niiden kustannukset.

Hankkeen taloudellinen kivijalka on hallikokonaisuuden monipuolisuus, suurimmat käyttäjäryhmät ja sitä myöten tuottojen syntyminen harrastetuimpien lajien eli jalkapallon, salibandyn ja yleisurheilun sekä monitoimialueen ja mailapelien maksamista käyttöoikeusmaksuista. Liikuntakäytön lisäksi tuloja tuottavat kahvio ja tapahtumatoiminta sekä molempien kuntien päiväkäyttö.

Ennen koronaviruspandemiaa hankkeen laskettu kustannusarvio on 15,7 miljoonaa euroa. Hankkeen omarahoitusosuus on 19,1 %, joka toteutetaan siten, että kunnat sijoittavat tämän osuuden osakepääomana yhtiöön. Loppuosan yhtiö ottaa lainana hankkeen toteuttamiseksi. Keravan ja Sipoon yhteinen sijoitus osakepääomaan on yhteensä 3 miljoonaa euroa.

Halliyhtiö vie eteenpäin monitoimihallin teknisen suunnittelun sekä kilpailuttaa hallin rakentamisen. Tavoitteena on, että vuoden 2021 lopussa hankkeelle haetaan valtion liikuntapaikkarakentamisen avustusta. Sipoon valtuusto edellytti päätöksessään, että hankkeelle myönnetään noin miljoonan euron valtionavustus liikuntapaikan perustamiseen. Hallin rakentaminen voisi alkaa heti avustuspäätöksen jälkeen 2022.

 

Viimeksi muokattu 14.06.2021