Katu- ja viheralueiden kesähoidon asukaskyselystä saatiin hyviä ehdotuksia

 

Marraskuussa 2020 toteutettu asukastyytyväisyyskysely oli jaettu kahteen osaan. Katujen asukastyytyväisyyskyselyssä keskityttiin katuympäristön toimivuuteen. Puistojen ja viheralueiden kyselyssä teemoina olivat muun muassa puistojen ja kukkaistutusten sekä koirapuistojen ja roska-astioiden kunnossapito. Kyselyihin tuli yhteensä noin 120 vastausta.

Kesäkyselystä nousi esille seuraavanlaisia teemoja

Katujen kesähoitoon oltiin enimmäkseen tyytyväisiä eikä mikään alue noussut erityisesti esille. Kuitenkin vastauksista nousi esille katuverkon kunnon riittämättömyys eli katujen epätasaisuuksista ja muista heikkouksista oli mainintoja. Palautteissa toivottiin, että katujen kunnossapitoon ja hoitoon kiinnitettään enemmän huomiota jatkossa sekä Pohjois- että Etelä-Sipoossa.

Puisto- ja viheralueiden asukaskyselyn vastauksista välittyi, että puistoalueiden hoitoon oltiin tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Lisäksi kesäkukkaryhmät saivat kiitosta.  Roska-astioiden ympäristöjen siisteyteen ja roska-astioiden tyhjennysväliin toivottiin kuitenkin parannusta. Lisäksi roska-astioita kaivattiin lisää sekä Pohjois- että Etelä-Sipooseen. Koirapuistoista saatiin myös useita sanallisia palautteita.

Kyselystä Katu- ja viheralue -yksikkö sai arvokasta palautetta ja hyviä kehitysideoita asukkailta

Kyselyissä esiin nousseet aiheet tullaan huomioimaan ensi kevään ja kesän katu- ja viheralueiden ylläpidon suunnittelussa. Söderkullassa viheralueen kunnossapito tullaan tulevana kesänsä tekemään kunnan omien työntekijöiden voimin. Roska-astioita toivottiin lisää, ja niistä onkin ensimmäiset asennettu kyselyssä toivottuihin paikkoihin. Kyselyn karttapalvelun kautta erottuikin hyvin toiveet uusien roska-astioiden sijainneista. Katutyömaiden poikkeusreittien selkeyteen ja toimivuuteen tullaan jatkossakin kiinnittämään huomiota, jotta kulku työmaiden lähettyvillä on turvallista ja sujuvaa. Kyselyn tuloksen perusteella tullaan parantamaan myös saatavilla olevaa tietoa muun muassa katujen kunnossapitoon liittyvistä kunnan vastuualueista.

Kiitos kaikille vastauksista!

Lisätiedot:
Simo Kesti, Katupäällikkö simo.kesti@sipoo.fi
Kari Ojamies, Kunnanpuutarhuri kari.ojamies@sipoo.fi

Viimeksi muokattu 05.07.2022