Detaljplan som trätt i kraft, N39 Detaljplan för Nickby räddningsstation

Fullmäktige har genom sitt beslut 7.9.2020 § 48 godkänt N39 Detaljplan för Nickby räddningsstation. Detaljplanen träder i kraft genom denna kungörelse.

 

Kommunstyrelsen

Sibbo 12.11.2020

Viimeksi muokattu 01.09.2021