Aluehallintovirasto tiedottaa: Uudellamaalla on pidettävä yli 10 hengen asiakastiloja suljettuna 11.4. asti

Etelä-Suomen aluehallintovirasto määrää uudella päätöksellään edelleen tiloja pidettävän suljettuna koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Määräys tilojen sulkemisesta koskee laajasti niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijoiden seuraavia urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevia tiloja:

  • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
  • yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
  • tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
  • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
  • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
  • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Sisätiloja on kuitenkin mahdollista käyttää, jos niissä on samanaikaisesti enintään kymmenen asiakasta tai osallistujaa. Ulkotiloissa vastaava asiakasmääräraja on viisikymmentä. Jos toimija ei rajaa tilojen käyttöä korkeintaan edellä mainittuihin henkilömääriin, tilat on suljettava. Tilojen käytössä on huomioitava aina tartuntatautilain mukaiset uudet velvoitteet terveysturvallisista järjestelyistä ja asiakkaiden ohjeistamisesta. Jos terveysturvallisuudesta ei ole mahdollista huolehtia, tilaa ei voi käyttää.

Lisäksi muuten suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Tartuntatautilain pykälän 58 g mukainen päätös tilojen sulkemisesta on voimassa 29.3.-11.4.2021. Päätöksen voi tehdä lain mukaan enintään kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Muutosesitys tartuntatautilain pykälään 58 g on eduskunnan käsittelyssä. Esityksen mukaisesti laista poistettaisiin rajaus, jonka mukaan enintään kymmenen hengen sisätiloja (ja enintään 50 hengen ulkotiloja) voisi pitää avoinna asiakkaille. Käytännössä aluehallintoviraston määräys ulottuisi muutoksen tultua voimaan myös pienten asiakasmäärien liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä oleviin tiloihin. Aluehallintovirasto seuraa lakiesityksen etenemistä ja huomioi mahdollisen lakimuutoksen uusissa päätöksissään.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella voimassa on myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräys, joka velvoittaa laajasti eri toimijat varmistamaan, että niiden ylläpitämissä tiloissa voidaan tosiasiallisesti välttää asiakkaiden tai osallistujien väliset lähikontaktit.

Lue koko tiedote aluehallintoviraston verkkosivuilta tästä linkistä. 

Viimeksi muokattu 24.03.2021