Aluehallintovirasto tiedottaa: Aluehallintovirasto määräsi asiakastiloja suljettavaksi pääkaupunkiseudulla ja sen lähialueella 1.-14.3. väliseksi ajaksi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskee seuraavia julkisten ja yksityisten toimijoiden tiloja:

  • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
  • yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
  • tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
  • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
  • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
  • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Päätös ei koske sellaisia tiloja, joissa toiminta on järjestetty siten, että tilassa on enintään kymmenen henkilöä kerrallaan. Henkilöiden määrään ei lasketa henkilökuntaa. Lisäksi muuten suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Päätöksen välttämättömyysharkinnassa aluehallintovirasto on ottanut huomioon, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on epidemiologisesti hyvin eri tilanteessa olevia kuntia. Vaikein epidemiatilanne on pääkaupunkiseudulla, kun taas sairaanhoitopiirin reuna-alueilla on epidemian osalta huomattavasti paremmassa tilanteessa olevia kuntia. Päätös on tehty Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin suosituksen mukaisesti Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Järvenpään, Keravan, Sipoon, Tuusulan ja Kirkkonummen kuntien alueille. Kyseinen alue muodostaa kiinteän liikkumis- ja työssäkäyntialueen. Alueen koronatartuntojen ilmaantuvuus on korkea, ja siellä todetaan tautiryppäitä. Terveydenhuollon kapasiteetin ylikuormittumisen uhka on suuri, ja tartuntojen määrä on saatava laskuun.

Päätöksellä sulkea tilat pyritään vähentämään erityisesti aikuisten välisiä lähikontakteja. Tartuntatautilain mukaan tilat voidaan määrätä suljettavaksi enintään kahden viikon ajaksi. Aluehallintovirasto seuraa tautitilanteen kehittymistä ja tekee tarvittavat uudet päätökset tilanteen perusteella.

uualla Uudenmaan alueella toimijoiden on varmistettava riittävät turvavälit tiloissaan – vastaavia määräyksiä tulossa myös muualle Etelä-Suomeen

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 24.2. antaman päätöksen mukaan muualla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on niin julkisten kuin yksityisten toimijoiden varmistettava, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Päätös koskee laajalti julkisten ja yksityisten toimijoiden tiloja silloin, kun sisätiloissa toimintaan osallistuu enintään kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa enintään 50 (viisikymmentä) henkilöä.

Toimijoiden on tehtävä suunnitelma siitä, miten ne varmistavat mm. turvavälien toteutumisen tiloissaan. Aluehallintovirasto julkaisee suunnitelmapohjan toimijoiden käyttöön verkkosivuillaan mahdollisimman pian.

Päätös perustuu tartuntatautilain väliaikaiseen pykälään 58 d ja on voimassa 25.2.-14.3.2021. Lisätietoa päätöksestä on tiedotteessa: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69901946.

Lisätietoa:

Viimeksi muokattu 01.03.2021