Kerros- ja rivitalotontit | Kalliomäki

Kalliomäen uusi asuinalue sijaitsee Söderkullan huipulla, keskustassa lähellä taajaman palveluita. Aluetta ympäröi Söderkullan monipuolinen ulkoilureitistö. Koulu ja päiväkoti on kiven heiton päässä ja kauppakassit kantaa kevyesti kotiovelle kävellen.

Katso alueen sijainti karttapalvelussamme täältä.

Alueen tonttitarjonta koostuu asuinkerrostalojen (AK-1, AK-4) ja asuinrakennusten (A-1) korttelialueista. Alueen kunnallistekniikka on valmistunut vuonna 2019 ja tontit ovat rakennettavissa.

Tonteille saattaa tarvita käyttövedelle kiinteistökohtaisen paineenkorotusjärjestelmän.

Alueella ei ole enää vapaita tontteja ARA-tuotantoon.

Ohjaamme asuntohankkeiden huoneistotyyppijakaumaa siten, että yksiöitä saa olla enintään 35 % asunnoista. Kolmioita tai tätä isompia asuntoja tulee olla vähintään 30 % asunnoista, minkä lisäksi näiden asuntojen keskikoko tulee olla vähintään 60 neliömetriä. Kunta voi hankekohtaisesti poiketa säännöstä, jos se nähdään sijainnin ja alueen profiilin kannalta perusteltuna.

Korttelin 595 tarjouskilpailu

TARJOUSKILPAILU ON PÄÄTTYNYT!

Sipoon kunta myy tarjousten perusteella Kalliomäen asemakaava-alueen korttelin 595 korkeimman tarjouksen jättäneelle. Korttelin pohjahinta on 312 000 euroa. Lisäksi ostaja vastaa lohkomiskustannuksista (1120 euroa) ja kaupanvahvistajan palkkiosta. Tarjouksen yhteydessä tulee jättää vapaamuotoinen sanallinen kuvaus toteutettavasta hankkeesta ja hankkeeseen ryhtyvästä.

Rakentamista ohjaa asemakaava.

Tarjouksen jättänyt sitoutuu toteuttamaan kortteliin 595 asemakaavan mukaisen hankkeen seuraavin ehdoin:
– Tontille toteutetaan vapaarahoitteisia yhtiömuotoisia omistusasuntoja.
– Tontille toteutetaan rivitaloja, erillispientaloja ja/tai paritaloja.
– Hankkeeseen ei toteuteta yksiöitä.
– Asuntojen lukumäärästä vähintään 50 % on kolmioita tai sitä suurempia asuntoja ja näiden keskipinta-ala on vähintään 60 k-m2.
– Tontin rakentamisvelvoiteaika on 3 vuotta.

Kiinteistö: 753-419-0004-1866
Pinta-ala: 3381 m2
Rakennusoikeus: 1200 k-m2
Osoite: Kalliomäenkaari 12
Kaavamerkintä: A-1 Asuinrakennusten korttelialue. Asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi erillisiä asuntokohtaisia irtaimistovarastoja saa rakentaa 6 m2/asunto, sekä lisäksi talousrakennuksia 4 % rakennusoikeudesta.

Tonteille saattaa tarvita käyttövedelle kiinteistökohtaisen paineenkorotusjärjestelmän.

Tarjoukset tulee jättää 4.11.2022 klo 14 mennessä Oma asiointi -palvelun (kohta Rakentaminen) kautta. Kaikki annetut tarjoukset avataan vasta edellä mainitun määräajan jälkeen. Tontti myydään ainoastaan tarjouksessa esitetylle taholle/tahoille.

Kunta pidättää oikeuden keskeyttää tarjouskilpailu tai hylätä kaikki tarjoukset. Tarjouksien antajalle ei korvata tarjouksen antamisesta syntyviä kuluja.

Kun tarjouskilpailun voittaja on selvinnyt, jatketaan tontinluovutusprosessia tontinluovutusperiaatteiden mukaisesti suunnitteluvarausajalla ja koordinaatiokokouksella. (Lisätty 20.9.2022)

Muut tontit

 

 1. K590 T1, AK-4, 1850 k-m2, 2264 m2, 407 000 € (220 €/k-m2) MYYTY
 2. K590 T2, AK-4, 1850 k-m2, 2256 m2, 407 000 € (220 €/k-m2) MYYTY
 3. K590 T3, AK-4, 1850 k-m2, 2497 m2, 407 000 € (220 €/k-m2)
 4. K590 T4, AK-4, 4050 k-m2, 4734 m2, 891 000 € (220 €/k-m2) MYYTY
 5. K591, AK-1, 2200 k-m2, 2190 m2, 484 000 € (220 €/k-m2) MYYTY
 6. K592 T1, AK-1, 1850 k-m2, 2170 m2 MYYTY
 7. K592 T2, AK-1, 4050 k-m2, 3522 m2 MYYTY
 8. K592 T3, AK-1, 1500 k-m2, 2040 m2 MYYTY
 9. K593, AK-4, 3000 k-m2, 3754 m2 MYYTY
 10. K595, A-1, 1200 k-m2, 3381 m2, 312 000 € (260 €/k-m2)VARATTU
 11. K596, A-1, 1500 k-m2, 3531 m2, 420 000 € (280 €/k-m2) MYYTY
 12. K597, A-1, 1600 k-m2, 3781 m2, 448 000 € (280 €/k-m2) MYYTY
 13. K594, AK-1, 1500 k-m2, 2030 m2, 330 000 € (220 €/k-m2) VARATTU

Tontteja on mahdollista myös vuokrata. Tonttien vuosivuokra on 6 % myyntihinnasta.

Kaavamerkintöjen selitykset

AK-1
Asuinkerrostalojen korttelialue.

AK-4
Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle voidaan sijoittaa myös palveluasumista.

A-1
Asuinrakennusten korttelialue. Asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi erillisiä asuntokohtaisia irtaimistovarastoja saa rakentaa 6 m2/asunto, sekä lisäksi talousrakennuksia 4% rakennusoikeudesta. Tonteille, joissa on A-1 kaavamerkintä, voi rakentaa rivitalon tai luhtitalon. Tonteille on mahdollista rakentaa myös yhtiömuotoisia erillispientaloja.

Tonttien varaaminen

Tontit varataan vapaamuotoisella hakemuksella, jonka voitte lähettää sähköpostitse tonttipäällikölle.
Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

 • varattava tontti
 • tiedot yrityksestä ja yrityksen avainluvuista
 • alustava (sanallinen) suunnitelma varattavalle tontille toteutettavasta hankkeesta
 • tiedot hankkeen osapuolista
 • tiedot toteutettavien asuntojen lukumäärästä ja koosta sekä asuntojen hallintamuodosta
 • hankkeen alustava aikataulu

 

Tonttipäällikkö Toni Sepperi
+358 40 191 4359
etunimi.sukunimi@sipoo.fi