Tilapäinen varhaiskasvatus

Lapselle on mahdollista tarvittaessa ostaa yksittäisiä hoitopäiviä päiväkodista. Kunnan järjestämä tilapäinen varhaiskasvatus räätälöidään tapauskohtaisesti yhteistyössä sijoituskoordinaattorin ja perheen kanssa. Edellytyksenä on varhaiskasvatuslain määrittelemä vapaa paikka kyseisessä päiväkodissa.

Toimi näin

Tilapäisen hoidon tarpeen ilmaantuessa, ole mahdollisimman pian yhteydessä oman alueesi sijoituskoordinaattoriin. Hän kartoittaa vapaiden paikkojen tilanteen ja järjestelee tilapäistä päiväkotihoitoa.

Kenelle ja millä ehdoin

On kuitenkin hyvä huomioida lapsen kyky selviytyä uudessa ympäristössä ilman tuttuja aikuisia.

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Sipoon kunnan tilapäinen päivähoito on maksullista. Maksu määräytyy kulloinkin voimassa olevien taksojen mukaan. Tällä hetkellä tilapäisen kokopäivähoidon maksu on 25,90 €/päivä.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos tarvitset lapsellesi hoivaa silloin tällöin, kysy tilapäistä varhaiskasvatusta kotikunnastasi. Sekä kunnat että yksityiset päiväkodit tarjoavat mahdollisuuden tilapäiseen varhaiskasvatukseen.

Jos saat lapsen kotihoidon tukea, voit käyttää kunnan järjestämää tilapäistä varhaiskasvatusta enintään viitenä päivänä kalenterikuukauden aikana. Yksityisen toimijan järjestämän tilapäisen hoidon ostaminen ei vaikuta kotihoidon tukeen.

Tilapäisessä varhaiskasvatuksessa lapselle ei tehdä henkilökohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Varhaiskasvatuslaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540