Tietoa Toimitilat -yksiköstä

Sipoon kunnan Toimitilat -yksikkö vastaa kunnan toimitila- ja varastorakennuksista. Näihin kuuluu mm. kaikki koulut, päiväkodit, liikuntapaikat, terveysasemat, nuorisotalot ja kulttuurirakennukset. Omia rakennuksia on kunnalla noin 100 kappaletta. Tämän lisäksi Toimitilat -yksikkö vastaa myös kunnan käyttöön ulkopuolisilta vuokranantajilta vuokratuista tiloista.

Toimitilojen palveluihin kuuluu rakennuksiin liittyvä hallinto, asiakaspalvelu, kiinteistöhoito, talotekniikka, siivous, korjauspalvelut ja rakennuttaminen. Asiakkaitamme ovat mm. kunnan sisäiset ja ulkoiset toimitilavuokralaiset sekä kuntalaiset. Teemme myös aktiivisesti yhteystyötä eri viranomaistahojen ja kunnan päättävien toimielinten kanssa. Kuntalaiset saavat Toimitilat -yksiköstä lisätietoa mm. kunnan omistamien rakennusten kunnosta, korjauksista, sisäilmasta, vapaista toimitiloista / työhuoneista ja käynnissä olevista korjaushankkeista.

Toimitilat -yksikön toiminnasta vastaa tilapalvelupäällikkö Juha Pohjonen.

Tausta ja lainsäädäntö


Laki liikehuoneiston vuokrauksesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950482