Testipalvelu

Testipalvelun kuvaus.

Tähän testipalveluun on liitetty pohjakuvaus "Aineisto- ja tietopalvelu".

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Testipalvelun "Toimintaohjeet" -kenttä. Tässä itse kirjoitettua tietoa.

Sisältää myös pohjakuvauksen kautta tulevaa tekstiä. Pohjakuvauksen kautta tulisi näkyä teksti "Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.".

Kenelle ja millä ehdoin

Testipalvelun "Ehdot ja kriteerit" -kenttä.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Maksullisuuden lisätieto -kenttä.

Sisältää myös pohjakuvauksen kautta tulevaa tekstiä. Pohjakuvauksen kautta tulisi näkyä teksti "Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.".

Palvelun maksullisuus -kohdassa ei ole tässä esimerkissä valittuna kumpaakaan vaihtoehtoa (maksullinen eikä maksuton).

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621

Itse lisätty testilain nimi ja verkko-osoite (Finlex.fi). Yllä myös pohjakuvauksen kautta tuleva taustakuvaus ja lain nimi sekä verkko-osoite. https://finlex.fi/fi/