Talous- ja jäteveden laskutus

Talousveden laskutus koostuu vuotuisesta perusmaksusta sekä käytön mukaan määräytyvästä käyttömaksusta. Perusmaksu määräytyy kiinteistön vesimittarin koon perusteella. Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä. Se mitataan laitoksen asentamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen vedenhankinnasta ja viemäröinnistä.

Erityisestä syystä poikkeustapauksessa laitos voi periä käyttömaksun käytetyn veden tai poisjohdetun viemäriveden arvioidun määrän perusteella.

Poikkeukset

Muiden kuin asuinkiinteistöjen ja asuinkiinteistöihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen maksut määrää erityistapauksissa Sipoon Veden johtokunta. Sama koskee vesihuollon yleisten toimitusehtojen kohdassa 2.5 tarkoitettujen liittyjien maksuja.

Viivästymiskorko ja perimiskustannukset

Intrum Oy hoitaa Sipoon Veden maksukehotukset ja perii 5 euroa jokaisesta lähettämästään maksukehotuksesta. Viivästyskorko on kulloinkin voimassaoleva korkolain mukainen korko. Muut perimiskustannukset peritään laitokselle perimistoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan.

Toimi näin

Ilmoita vesimittarin lukema, kun vesilaitos sitä tiedustelee.

Voit ilmoittaa vesimittarin lukeman sähköisesti Kulutus-Webissä.

Tausta ja lainsäädäntö

Vesilaitoksen toimittama talousvesi on maksullista. Asunto-osakeyhtiöissä asukkaat maksavat vedestä yleensä kuukausittain. Pienet kiinteistöt, kuten omakotitalot, maksavat vesimaksun muutaman kerran vuodessa. Puhtaan veden hintaan vaikuttavat vedenoton, veden käsittelyn ja jakeluverkoston kustannukset.

Kiinteistökohtaiset vesimittarit mittaavat veden kulutusta.

Myös jäteveden käsittely on maksullista. Hinta muodostuu viemäriverkoston ja jäteveden käsittelyn kustannuksista. Jäteveden käsittely on tavallisesti kalliimpaa kuin puhtaan veden osto. Sako- ja umpikaivolietteiden ja esimerkiksi kanaloiden pesuvesien käsittelymaksut ovat korkeampia kuin tavanomaisen talousjäteveden käsittelymaksut.

Vesihuoltolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010119