Stage- Teatteritaiteen perusopetus Sipoossa

Musiikkiopisto Sipoossa järjestää musiikkiteatterin perusopetusta lastenkulttuurikeskus Lilla Villanin tiloissa. Opetusta antavat draama- ja musiikkipedagogi yhdessä. Tunneilla opettelet näyttämötaiteen perusasioita: tarinankerrontaa, roolityöskentelyä, musiikin ja draaman yhdistämistä sekä esitysten valmistamista. Samalla kehittyvät ryhmätyö-, keskittymis- ja vuorovaikutustaidot. Voit hyödyntää ja kehittää tunneilla myös laulu- ja soittotaitojasi.

Tule mukaan iloiseen ja luovaan teatteritoimintaan!

Toimi näin

Halutessasi lisätietoja, ole yhteydessä: Musiikkiopisto Sipoossa (Porvoonseudun musiikkiopisto) tai Sipoon kunnan kulttuuripalveluihin.

Yhteystiedot:

Reetta Myyrä, reetta.myyra@porvoo.fi

Tausta ja lainsäädäntö

Taiteen perusopetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Se on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta, jota järjestetään taideoppilaitoksissa sekä kansalaisopistoissa.

Taiteen perusopetuksessa opiskelija saa valmiuksia ilmaista itseään taiteen keinoin. Hän voi halutessaan hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Opetusta voivat järjestää kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, säätiöt ja valtion oppilaitokset. Opetus perustuu valtakunnalliseen yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin.

Laki taiteen perusopetuksesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980633