Siviilipalvelus

Kuva: Suvi Suovaara

Mitä siviilipalvelus on?

Asevelvollinen, jonka vakaumukseen perustuvat syyt estävät häntä suorittamasta asevelvollisuuslaissa (1438/2007) säädettyä palvelusta, vapautetaan sen suorittamisesta ja määrätään suorittamaan siviilipalvelusta. Myös naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittanut nainen suorittaa siviilipalveluksen, mikäli hän lopettaa vapaaehtoisen asepalveluksen 45 palvelusvuorokauden jälkeen.

Siviilipalvelukseen kuuluu peruskoulutusjakso, yhteiskunnalle hyödyllinen siviililuonteinen työpalvelu, täydennyspalvelus, ylimääräinen palvelus ja liikekannallepanon aikainen palvelus. Peruskoulutusjakso suoritetaan Siviilipalveluskeskuksessa Lapinjärvellä ja työpalvelu hyväksytyissä siviilipalveluspaikoissa.

Siviilipalvelus Sipoossa

Sipoon kunnalla suoritettu siviilipalvelus antaa hyvää kokemusta kunta-alan työstä. Jos haluat suorittaa meillä siviilipalveluksesi, ota yhteyttä suoraan sinua kiinnostavaan yksikköön.

Yksikön esimies määrittelee työtehtäväsi ja perehdyttää sinut työtehtäviisi. Yksityiskohtaisempia tietoja siviilipalveluksesta löydät työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta. Tietoa siviilipalvelusasioista saat myös siviilipalvelusvelvollisen oppaasta.

Toimi näin

Lisätietoa voit lukea Siviilipalveluskeskuksen verkkosivuilta.

Halutessasi suorittaa siviilipalveluksen Sipoossa, ota yhteyttä suoraan siihen yksikköön, jossa haluaisit suorittaa palveluksen.

Nikkiläntie ilmakuvassa