Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen on siirtynyt 1.1.2023 alkaen Itä-Uudenmaan Hyvinvointialueen vastuulle

Toimi näin

TE-toimiston ja hyvinvointialueen virkailija laativat kanssasi aktivointisuunnitelman. Siinä sovitaan kuntouttavasta työtoiminnasta ja sen sisällöstä.

Varaa aika TE-toimistosta ja kysy aktivointisuunnitelmasta sekä kuntouttavasta työtoiminnasta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat olleet pidempään poissa työmarkkinoilta. Toiminnan tarkoitus on parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia.

Maksullisuuden tiedot

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntouttavaan työtoimintaan voi osallistua, jos on ollut työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa työmarkkinoilta. Toiminnan tarkoitus on:

  • parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia
  • vahvistaa osallistujien työ- ja toimintakykyä
  • parantaa osallistujien arjen- ja elämänhallintaa.

Osallistujat eivät ole työ- tai virkasuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoiminnasta maksetaan osallistujalle päivittäinen korvaus. Viranomaiset tekevät osallistujan kanssa aktivointisuunnitelman, jonka toteutumista seurataan.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010189