Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta parantaa elämänhallintaa ja lisää mahdollisuuksiasi työllistyä. Toiminta on tarkoitettu niille, jotka ovat olleet työttöminä pidempään.

Voit rakentaa polkua kohti avoimia työmarkkinoita, kun osallistut kuntouttavaan työtoimintaan. Kyseessä ei ole työsuhde, vaan tavoitteena on esimerkiksi totuttautua työelämän pelisääntöihin ja jämäköittää omaa elämänhallintaa.

Kuntouttava työtoiminta kestää 3–24 kuukautta. Toimintaa on 1–4 päivää viikossa ja 4–6 tuntia päivässä. Kaikille kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille tarjotaan mahdollisuus laajaan terveystarkastukseen.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestää kunta. Sipoon kunnassa kuntouttavasta työtoiminnasta vastaa Työllisyysyksikkö Risteys. Toiminta sijoittuu yleensä kunnan eri toimipisteisiin sekä eri yhdistyksiin avustaviin tehtäviin.

Sipoon kunnassa kuntouttavaan työtoimintaan voi osallistua seuraavissa paikoissa ja tehtävissä:

  • Työllisyysyksikkö Risteys
  • Ikäihmisten palvelut ja päivähoito (viriketoimintaa, ulkoilussa ja ruokailussa avustamista, muita tehtäviä)
  • Ruokapalvelut (avustavat keittiötehtävät)
  • Siivouspalvelut
  • Kiinteistöhuollon tehtävät
  • Ulkotyöt (puistojen, metsien ja ulkoilualueiden kunnossapito ja viihtyvyyden parantaminen)
  • Toimistotyö (kopiointi, postitus, lajittelu, arkistointi)

Toimi näin

TE-toimiston ja kunnan virkailija laativat kanssasi aktivointisuunnitelman. Siinä sovitaan kuntouttavasta työtoiminnasta ja sen sisällöstä.

Varaa aika TE-toimistosta ja kysy aktivointisuunnitelmasta sekä kuntouttavasta työtoiminnasta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat olleet pidempään poissa työmarkkinoilta. Toiminnan tarkoitus on parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia.

Maksullisuuden tiedot

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntouttavaan työtoimintaan voi osallistua, jos on ollut työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa työmarkkinoilta. Toiminnan tarkoitus on:

  • parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia
  • vahvistaa osallistujien työ- ja toimintakykyä
  • parantaa osallistujien arjen- ja elämänhallintaa.

Osallistujat eivät ole työ- tai virkasuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoiminnasta maksetaan osallistujalle päivittäinen korvaus. Viranomaiset tekevät osallistujan kanssa aktivointisuunnitelman, jonka toteutumista seurataan.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010189