Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat valiokuntien esitysten pohjalta. Se panee valtuuston päätökset täytäntöön, valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa.

Kunnanhallituksen tehtävät

Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen tehtävänä on

  1. valmistella valtuustolle ehdotukset kunnan keskeisiksi tavoitteiksi ja strategioiksi
  2. johtaa kunnan toimintaa ja hallintoa
  3. ohjata talousarvion, taloussuunnitelman ja pitkän aikavälin suunnitelmien valmistelua siten, että tavoitteet voidaan saavuttaa käytettävissä olevat resurssit huomioonottaen
  4. huolehtia siitä, että eri sektoreiden välinen yhteistyö toimii sekä vastata toiminnan koordinoinnista.

Kunnanhallituksen kokoonpano

Kunnanhallituksessa on yksitoista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kunnanhallituksen jäseneksi ja varajäseneksi valitaan vain valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi valitaan vain valtuutettuja. Kunnanhallituksen toimikausi on neljä vuotta.

Jäsenet (ja varajäsenet) vuosina 2021-2025

Kaj Lindqvist, puheenjohtaja, RKP (Karl-Erik Oljemark)

Marja Manninen-Ollberg, I varapuheenjohtaja, Kok (Suvi Vuoksenranta)

Jenni Lastuvuori, II varapuheenjohtaja, PS (Kirsi Toivola)

Tommi Hänninen, Kok (Juhani Rantala)

Antti Skogster, Kok (Jani Asunmaa)

Ritva Tarvainen, Kok (Tuomas Alaterä)

Micaela Röman, RKP (Kicka Lindroos)

Clara Lindqvist, RKP (Caroline Högel-Starck)

Tom Sundbäck, RKP (Tim Kankfelt)

Tapio Virtanen, SDP (Hanna Kuntsi)

Marketta Mattila, Vihr. (Sini-Pilvi Saarnio)

Kunnanhallituksen pöytäkirjat

Kunnanhallituksen pöytäkirjat ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa kahdeksantena päivänä kokouksen jälkeen.

Kunnanhallituksen sihteerinä toimii hallintopäällikkö.