Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat valiokuntien esitysten pohjalta. Se panee valtuuston päätökset täytäntöön, valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa.

Kunnanhallituksen tehtävät

Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen tehtävänä on

  1. valmistella valtuustolle ehdotukset kunnan keskeisiksi tavoitteiksi ja strategioiksi
  2. johtaa kunnan toimintaa ja hallintoa
  3. ohjata talousarvion, taloussuunnitelman ja pitkän aikavälin suunnitelmien valmistelua siten, että tavoitteet voidaan saavuttaa käytettävissä olevat resurssit huomioonottaen
  4. huolehtia siitä, että eri sektoreiden välinen yhteistyö toimii sekä vastata toiminnan koordinoinnista.

Kunnanhallituksen kokoonpano

Kunnanhallituksessa on yksitoista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kunnanhallituksen jäseneksi ja varajäseneksi valitaan vain valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi valitaan vain valtuutettuja. Kunnanhallituksen toimikausi on neljä vuotta.

Jäsenet (ja varajäsenet) vuosina 2021-2025

Kaj Lindqvist, puheenjohtaja, RKP (Karl-Erik Oljemark)

Tuomas Alaterä, I varapuheenjohtaja, Kok (Juhani Rantala)

Jenni Lastuvuori, II varapuheenjohtaja, PS (Esa Kantee)

Suvi Vuoksenranta, Kok (Satu Pärssinen)

Antti Skogster, Kok (Jani Asunmaa)

Ritva Tarvainen, Kok (Anders Söderling)

Micaela Röman, RKP (Kicka Lindroos)

Clara Lindqvist, RKP (Caroline Högel-Starck)

Tom Sundbäck, RKP (Tim Kankfelt)

Roy Harkimo, Liik (Maria von Flittner)

Marketta Mattila, Vihr. (Sini-Pilvi Saarnio)

Kunnanhallituksen sihteerinä toimii hallintopäällikkö.

Toimi näin

Kunnanhallituksen jäsenille voi lähettää sähköpostia muodossa etunimi.sukunimi(at)sipoo.fi, jos ei muita mainintoja.

Kunnanhallituksen pöytäkirjat ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa kahdeksantena päivänä kokouksen jälkeen.