Kulttuurin tuet ja avustukset

Sipoon kunta myöntää kerran vuodessa kohdeavustusta kulttuuritoimintaan ja yhdelle tai useammalle ammattitaiteilijalle taiteilija-apurahan. Lisäksi myönnetään kiinteistöveroavustusta Sipoossa rekisteröidyille yleishyödyllisille yhdistyksille oman kiinteistön ylläpitoon.

Toimi näin

Yhdistykset ja yksityishenkilöt voivat hakea avustuksia Timmi-avustushaun kautta maaliskuun aikana. Teethän rekisteröitymisen / käyttöoikeuksien laajennuksen hyvissä ajoin ennen viimeistä jättöpäivää.

Hakuaika päättyy 31.3. klo 23:59.

Yhdistykset ja yksityishenkilöt voivat tehdä kohdeavustuksen tilityksen Oma asiointi -palvelun kautta. Valitse "Vapaa-aika ja nuoret" ja sieltä "Kohdeavustuksen tilitys".

Kenelle ja millä ehdoin

Projektiavustus

Avustusta voivat hakea yhdistykset ja ryhmät, jotka harjoittavat kulttuuritoimintaa Sipoossa. Avustusta myönnetään aina tiettyyn kohteeseen, esim. kulttuuritilaisuuden tai koulutuksen järjestämiseen, julkaisu- tai perinnekeruutoimintaan, esiintymismatkoihin yms. Kohdeavustusta myönnettäessä pidetään tärkeänä kunnan kulttuuritarjonnan lisäämistä ja kehittämistä ja paikallisen kulttuurin esittelemistä paikkakunnan ulkopuolella. Yhdistyksen kohdeavustushakemus voi sisältää useamman tilaisuuden tai tapahtuman.

Avustusta ei myönnetä yhdistyksen/ryhmän yleisiin menoihin kuten jäsentiedotteisiin, toimistokuluihin tai omiin tapaamisiin. Avustusta ei myöskään myönnetä matkoihin muille paikkakunnille, jollei ole kyseessä esiintymismatka.

Avustusta saa käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen. Mikäli käyttötarkoitus olennaisesti muuttuu, siitä on tehtävä ilmoitus vapaa-ajanjaostolle, joka ottaa sen uudelleen käsittelyyn. Mikäli avustuksen käyttämisessä on annettu virheellistä tietoa, myönnetty avustus tulee maksaa takaisin kunnalle.

Avustus maksetaan kokonaisuudessaan vapaa-ajan jaoston päätöksen jälkeen. Avustus tulee tilittää heti tapahtuman jälkeen, kuitenkin viimeistään 15.12. mennessä.

Taiteilija-apuraha

Erikseen julistetaan haettavaksi taiteilija-apuraha, joka myönnetään yhdelle tai useammalle ammattitaiteilijalle vuosittain. Hakemuksessa käytetään kohdeavustuslomaketta. HUOM! CV liitteenä.

Apuraha voidaan myöntää paikallisella tai alueellisella tasolla ansioituneelle sipoolaiselle ammattitaiteilijalle. Apurahaa voidaan myöntää taiteeseen liittyvän työsuunnitelman toteuttamiseen, työkustannusten korvaamiseen, esitys-, esittely- ja julkistamiskustannuksiin, taiteen piiriin luettavaan tutkimustyöhön sekä soitin- tai laitehankintoihin.

Taiteenalat on luokiteltu kymmeneen kategoriaan: kirjallisuus, lastenkulttuuri, kuva-, näyttämö-, sävel-, tanssi-, valo-/elokuva-, rakennus-/taideteollisuus- ja sirkustaide sekä muut poikkitaiteelliset kategoriat.

Apuraha on kannustusraha, jonka saaja voi olla myös ansiotyössä. Apurahan suuruus: 1500 €.

Kiinteistöveroavustus

Sipoossa rekisteröidyt yleishyödylliset yhdistykset voivat hakea kiinteistöveroavustusta ylläpitämäänsä ja omistamaansa kiinteistöön. Hakuaika on sama kuin muissa kohdeavustuksissa. Maksatus tapahtuu, kun yhdistys voi osoittaa maksaneensa kiinteistöveron.

Hakemusten pakolliset liitteet:

  1. Toimintakertomus ja tilinpäätös viime vuodelta (koskee yhdistyksiä)
  2. Toimintasuunnitelma
  3. Talousarvio

Avustuksia myönnetään sekä säännölliseen toimintaan että tapahtumien järjestämiseen.

Tausta ja lainsäädäntö

Yhdistykset, säätiöt, laitokset, yksittäiset kansalaiset ja muut kunnassa toimivat yhteisöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta. Kunnan tehtävänä on tukea kulttuuritoimintaa kunnassa.

Kunnat voivat avustaa teatteri-, tanssi- ja sirkustoimintaa sekä museo- ja musiikkitoimintaa kunnassa eri tavoin.

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190166

Verkkoasiointi