Jäteastian tyhjennysväli ja sen pidentäminen

Sekajäteastian tyhjennysväli on jätehuoltomääräysten mukaisesti vähintään kerran kahdessa viikossa. Jätteitä on noudettava kiinteistöltä niin usein, että kertyvät jätteet sopivat keräysvälineisiin ja keräysvälineet voidaan aina sulkea. Muiden jätelajien tyhjennysvälit löytyvät jätehuoltomääräyksistä.

Sekajäteastian tyhjennyskertoja on kiinteistöllä mahdollista harventaa, mikäli kiinteistön jätehuolto on jä­te­huol­to­mää­räys­ten mu­kais­ta ja seuraavat kriteerit täyttyvät:

  • Biojätteet kompostoidaan lämpöeristetyssä kompostorissa, joka on suojattu haittaeläimiltä, tai erilliskerätään.
  • Hyötyjätteet ja vaaralliset jätteet lajitellaan tarkasti ja toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.
  • Sekajätteen määrä on pieni.

Toimi näin

Tyhjennysvälin pidentämistä haetaan Uudenmaan jätelautakunnalta sähköisellä hakemuksella. Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle ja Rosk'n Roll Oy Ab:lle, joka muuttaa asiakkaan sekajäteastian keräysrytmin päätöksen mukaiseksi. Pisin mahdollinen sekajäteastian tyhjennysväli on 8 viikkoa.