Opistoblogi: Opettajan ajatuksia ja kokemuksia ensimmäisen opintopistekurssin jälkeen

Lukuvuonna 2021–2022 Sipoon opisto oli mukana ONNO hankkeessa viiden muun opiston kanssa. ONNO; osaaminen näkyväksi – näkymätön osaaminen koulutuksessa opimme kuvaamaan kansalaisopiston kursseja osaamisperusteisesti, arvioimaan osaamista kurssien päätyttyä ja viemään opintopisteet KOSKI ohjelmaan. Yksi opintopiste vastaa 27 á 45 minuutin oppituntia opiskelua. Jos opiskelija toivoo hyväksytyn kurssin rekisteröintiä Koski-opintorekisteriin, se on mahdollista.

Kurssikuvausten uudistaminen ja mahdollisuus ansaita opintopisteitä ei millään lailla ole sulkenut pois opiskelijoita, jotka haluavat ainoastaan harrastaa. Olemme toki iloisia, kun voimme tarjota meidän opiskelijoillemme mahdollisuuden saada opintopisteitä hyväksytysti suorittamistaan kursseista.

Opiston henkilökunnalla heräsi ajatus, että voisimme järjestää omalle ja nuorisotyön henkilökunnalle ruotsin kielen kurssin asiakaspalvelu teemalla. Henkilökunta taitaa jonkin verran ruotsin kieltä ja ymmärtää miltei kaiken puhutun ruotsin ja moni kuuluu joukkoon ”kuuntelen sujuvasti”, mutta oman puheen tuottaminen tuntuu hankalalta ja sitä jännitetään. Sain tehtäväkseni suunnitella ja toteuttaa asiakaspalvelu A2-tasoisen ruotsin kielen kurssin.

Aloitimme 28.2 ja viimeinen kokoontuminen oli 25.4. Oppitunteja oli 9 x90 min. Sen lisäksi kurssilaisilla oli kotitehtäviä, jotka vastasivat 9 x 45 min. Kaikki kurssilaiset ansaitsivat yhden opintopisteen 27 tunnin tehdystä opiskelusta.

Teemoina tunneilla oli muun muassa asiakaspalveluun liittyvää sanastoa, lauseiden sanajärjestys, ääntämisen harjoituksia, pari- ja ryhmäkeskusteluja eri aiheista, uutisten kuuntelu helpolla ruotsin kielellä, luetun tekstin ymmärtäminen, sähköpostit ja mitä vastaat asiakkaille eri työtilanteissa, puhelinkeskustelut jne.

Kotitehtävät sisälsivät muun muassa Kuriren -lehden lukua ja omavalintaisen mielenkiintoisen artikkelin referointia muulle ryhmälle, oppilaat saivat lähettää minulle harjoitussähköpostia opiston kursseihin liittyvissä asioissa, teimme kielioppi tehtäviä ja katsoimme ruotsinkielisen TV-ohjelman. Lisäksi kannustin kurssilaisia päivittäin kuuntelemaan ruotsinkieliset uutislähetykset. Viimeisenä kurssipäivänä kurssilaiset kirjoittivat kesälomasuunnitelmista. Näytin kirjoja ja annoin heille listan niistä, joita he voivat lainata ja lukea lomalla. Kirjat ovat helppolukuista selkoruotsia ja toivonkin, että kaikki jaksavat ylläpitää kurssilla hankittua osaamista.

Opettajana kurssin sisällön suunnittelu oli palkitsevaa, kun se liittyy suoraan meidän omaan toimintaamme Sipoon opistolla ja sain toivomuksia kurssilaisilta sisällöstä ja missä he kaipaavat lisää harjoittelua ja osaamista. Ilokseni voin todeta, että kaikki kurssilaiset olivat innolla mukana opetuksessa ja vähitellen onnistuin purkamaan kurssilaisten henkiset esteet. Itsevarmuus koheni sitä enemmän mitä suuremmaksi sanavarasto laajeni. Onnistuin myös sisällyttämään kurssiin kaikki osa-alueet, joita vaaditaan A2-tason ruotsin kielen taitoon. Kiitos teille ja toivottavasti jatketaan syksyllä jossain muodossa, jotta ylläpidätte edelleen teidän ruotsin kielen taitoanne. Rentouttavaa, virkistävää ja aurinkoista lomaa kaikille!

Terveisin,

Hanna Fridolfsson

Viimeksi muokattu 02.06.2023