Ympäristönsuojelulain mukainen lupapäätös – T:mi Kari Lukin

Kuulutuksen julkaisu päivä: 24.6.2021 Päätöksen tiedoksisaantipäivä: Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 1.7.2021. Päätösnumero: § 59 /16.6.2021, Sipoon rakennus- ja ympäristövaliokunnan päätös.

Hakija: T:mi Kari Lukin

Asia: Ympäristölupa maa-ainesasemalle Sipoon Paippisten kylässä kiinteistöllä 753-426-11-91. Kyseessä on olemassa oleva maa- ja kiviainesten varastointi- ja kuljetustoiminta.

Päätöksen pääasiallinen sisältö: Ympäristölupa myönnettiin. Nähtävilläpito: Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 24.6.-2.8.2021 Sipoon kunnan verkkosivuilla. Päätös on nähtävillä ja luettavissa osoitteessa www.sipoo.fi -> demokratia -> esityslistat ja pöytäkirjat -> esityslistat ja pöytäkirjat 1.1.2021 alkaen->Rakennus- ja ympäristövaliokunta -> pöytäkirja 16.6.2021 -> § 59 ja osoitteessa www.julkipano.fi.

Ilmoitusasiakirjoja voi lukea myös SipooInfossa (Pohjoinen Koulutie 2, Nikkilä) sen aukioloaikoina.

Muutoksenhaku: Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 2.8.2021. Lisätietoja antaa: Sipoon kunnan ympäristövalvonta Sähköposti: ymparisto@sipoo.fi.

Päätös (pdf)

Viimeksi muokattu 24.06.2021