Ympäristölupahakemus maa-ainesasemalle – T:mi Kari Lukin

Seuraava ympäristölupahakemus on vireillä Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnassa:

T:mi Kari Lukin hakee ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaista ympäristölupaa maa-ainespankkitoiminnalle Sipoon Paippisten kylässä kiinteistöllä 753-426-11-91, Suolahdentie 32, 04430 Sipoo.

Lupaa haetaan olemassa olevalle maa- ja kiviainesten varastointi- ja kuljetustoiminnalle. Multaa esikäsitellään kiinteistöllä seulomalla noin kerran vuodessa parin päivän ajan. Varastoitavat ainekset haetaan sorafirmoilta sekä rakennustyömailta. Toiminnassa pyritään vastaanottamaan ainoastaan puhtaita maa- ja kiviaineksia. Varastointiaika pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä. Aineksen varastointi kestää tyypillisesti hieman alle tai hieman yli vuoden. Varastoitavat jakeet ovat louhoskivi, murske, sepeli, moreeni, multa täytemaa ja asfalttirouhe. Suurin yhteisvarastointimäärä on noin 3000 m³ eli noin 5000 tn.

Toiminta keskittyy arkipäiville klo 7–19 väliselle ajalle. Tarvittaessa toimintaa voi olla myös lauantaisin sekä poikkeustapauksissa sunnuntaisin. Talviaikaan toimintaa on sään sallimissa rajoissa. Keskimäärin kuljetuksia tehdään noin 40–50 kuormallisen edestä vuoden aikana. Varastointi tapahtuu toimintakiinteistöllä avoimessa ulkotilassa. Varastokasat ovat alle 5 m korkuisia. Kuljetuksista ja ainesten siirtelystä aiheutuu vähäistä melua.

Tämä kuulutus on nähtävillä 27.10.-4.12.2020 Sipoon kunnan verkkosivuilla www.sipoo.fi. Julkiset asiakirjat ovat nähtävillä 27.10.-4.12.2020 osoitteessa www.julkipano.fi. Ilmoitusasiakirjoja voi lukea myös SipooInfossa (Pohjoinen Koulutie 2, Nikkilä) aukioloaikoina, ma-to klo 8.00–17.00 ja pe klo 8.00–14.00.

Niiden, joiden etua tai oikeutta asia koskee (asianosainen), on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksen johdosta. Muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipide.

Mahdolliset asiaa koskevat kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa ensisijaisesti www.julkipano.fi -sivuston kautta tai osoitteeseen Sipoon kunta, Rakennus- ja ympäristövaliokunta/SR, PL 7, 04131 Sipoo, tai ymparistonsuojelu@sipoo.fi viimeistään 4.12.2020 Sähköpostia käytettäessä tulee huomioida, että sähköpostia ei ole erikseen suojattu henkilötietojen tai luottamuksellisten tietojen lähettämistä varten. Muistutuksessa on mainittava asian diaarinumero 617/2020.

Asian ratkaisee Sipoon kunnan ympäristönsuojeluvaranomaisena toimiva rakennus- ja ympäristövaliokunta. Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Saija Ruponen, puh. 040 1914 250, etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

Viimeksi muokattu 27.10.2020