Voimaan tullut asemakaava, N39 Nikkilän pelastusaseman asemakaava

Valtuusto on päätöksellään 7.9.2020 § 48 hyväksynyt N39 Nikkilän pelastusaseman asemakaavan. Asemakaava tulee tällä kuulutuksella voimaa

Kunnanhallitus

Sipoossa 12.11.2020

Viimeksi muokattu 01.09.2021