Voimaan tullut asemakaava ja asemakaavan muutos, N65 Metsärinne

Valtuusto on päätöksellään 12.2.2024 § 5 hyväksynyt N65 Metsärinteen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.
Kaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Kunnanhallitus
Sipoossa 11.4.2024

 

Viimeksi muokattu 24.04.2024