Vireillä rakennusvalvonnassa

Seuraavat lupahakemukset ovat vireillä rakennusvalvonnassa:

– Rakennusluvan muutoslupahakemus, Rölliniitty 13, kiinteistötunnus 753-430-5-112, autotallin sijainnin muutos.
Käsittelijänä Tytti Mäntyoja.

– Rakennusten purkaminen, Vesterängintie 18 ja 24, kiinteistötunnus 753-419-8-96, 753-419-8-82.
Kiinteistössä puretaan nykyiset huonokuntoiset päiväkotirakennukset varastoineen.
Käsittelijänä Juho Eskelinen.

Naapureille varataan mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksesta.

Muistutuksesta tulee ilmetä muistutuksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, tekijän nimi, yhteystiedot ja muistutuksen tekijän omistaman tai hallitseman kiinteistön kiinteistötunnus.

Lisätietoja antaa hakemuksen käsittelijä etunimi.sukunimi@sipoo.fi
Tytti Mäntyoja, 040 191 4236, puhelinajat ma, ke, pe klo 10.00–11.00
Juho Eskelinen, 050 476 9467, puhelinajat ma, ke, pe klo 10.00–11.00

Hakemusasiakirjat voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi hakemuksen käsittelijältä.
Kirjalliset rakennusvalvonnalle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 29.6.2022 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Rakennusvalvonta, PL 7, 04131 SIPOO.

Rakennusvalvonta
Sipoossa 15.6.2022

Viimeksi muokattu 14.06.2022