Vireillä rakennusvalvonnassa

Seuraavat lupahakemukset ovat vireillä rakennusvalvonnassa:

  • Maisematyölupahakemus, Kyllästämöntie 3, kiinteistötunnus 753–421–12–20

Hyperco Data Center Strategies I KY hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista maisematyölupaa Bastukärrin asemakaava-alueelle kortteliin 706 asemakaavan mukaisille tonteille 1 ja 2 rakennushankkeen valmistelevien maisematöiden tekemiselle. Hanke sijoittuu kahdelle erilliselle kiinteistölle Keravantien pohjoispuolelle ja kulku alueelle tapahtuu Kyllästämöntien kautta.

Valmistelevat maisematyöt sisältävät seuraavaa: Puusto poistetaan rakennusalueelta. Pintamaat kuoritaan ja kuljetetaan viralliseen maanläjityspisteeseen. Alueella suoritetaan kaivuutöitä, louhintaa ja maatäyttöjä hakemuksen liitteenä olevan tarkemman toimenpidekuvauksen mukaisesti. Työnaikaiset hulevedet kerätään ja johdetaan siirrettäviin laskeutusaltaisiin. Jos kaivutöiden aikana havaitaan pilaantuneita maa-aineksia, hankitaan konsultti valvomaan mahdollisia puhdistustöitä.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksen johdosta. Hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävinä erikseen pyydettäessä rakennusvalvonnassa (käyntiosoite: Lukkarintie 2, Nikkilä) 2.6.-16.6.2023.

Lisätietoja antaa hakemuksen rakennusvalvontapäällikkö Ulla-Maija Upola, ulla-maija.upola@sipoo.fi, puh. 040 191 6032.

Kirjalliset rakennusvalvonnalle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 16.6.2023 klo 15.30 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Rakennusvalvonta, PL 7, 04131 SIPOO.

Rakennusvalvonta
Sipoossa 2.6.2023

 

Viimeksi muokattu 01.06.2023