Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa – Ympäristölupa maankaatopaikalle, Sipoo

Vaasan hallinto-oikeus

Diaarinumero 00997/19/5107

Julkinen kuulutus

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa.

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 11.12.2020.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 18.12.2020.

Asia

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 11.12.2020 nro 20/0178/3, valitus ympäristölupa-asiassa, Ympäristölupa maankaatopaikalle, Sipoo.

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 11.12.2020 – 18.1.2021 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 18.1.2021.

 

Viimeksi muokattu 11.12.2020