Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa – Rudus Oy

Vaasan hallinto-oikeus

Diaarinumero 00168/19/5109

Julkinen kuulutus

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa. Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 10.12.2020.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 17.12.2020 (7 pv).

Asia

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 10.12.2020 nro 20/0088/1, valitus ympäristölupa-asiassa / Ympäristöluvan ja aloittamisluvan myöntäminen kallion louhintaan, louheen murskaukseen ja muualta tuotavan kiviaineksen vastaanottoon ja murskaukseen, Box, Sipoo.

Luvan hakija

Rudus Oy

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 10.12.2020 – 18.1.2021 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 18.1.2021.

Viimeksi muokattu 10.12.2020