Uudenmaan jätelautakunta – Mahdollisuus antaa mielipiteensä muutoksista Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan

 

Askolan, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Lohjan, Loviisan, Pornaisten, Porvoon, Raaseporin, Sipoon, Siuntion ja Vidin kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen on valmistellut muutoksia Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan jätelautakunnan hyväksyttäväksi. Muutokset tulevat voimaan 1.1. tai 1.3.2022.

Jätetaksassa määrätään kunnan järjestämän jätehuollon maksut ja niiden perusteet, jotka perustuvat jätelain 78–79 §:iin. Uudenmaan jätelautakunta on hyväksynyt nykyisen jätetaksan 21.5.2019.

Taksa on laadittu niin, että se on kaikille kuntalaisille yhdenvertainen. Sekajätteen sekä bio- ja hyötyjätteiden tyhjennysmaksuihin esitetään muutoksia siten, että maksut kannustavat etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Vastaanotto- ja käsittelymaksuihin esitetään muutoksia, joilla muun muassa pyritään lisäämään maksujen ohjaavuutta lajittelun ja materiaalien erilliskeräyksen lisääntymiseen sekä kierrätysasteen nostamiseen jäteasemilla. Taksan perusteisiin esitetään muutoksia, jotka selkeyttävät pykälien tarkoitusta ja sisältöä, vaikka käytäntö ei muutu.

Kuulutuksen nähtävänä pito

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 11.10. – 9.11.2021 jätelautakunnan kunnissa. Kuulutus sekä tarkemmat tiedot muutoksista jätetaksaan ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/uutisia.

Mielipiteiden esittäminen

Kaikille kuntalaisille ja niille asianosaisille, joiden etua ja oikeutta muutokset jätetaksaan saattavat koskea varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta. Vapaamuotoiset mielipiteet tulee toimit-taa kirjallisina viimeistään 9.11.2021 sähköisesti osoitteeseen ujlk@ujlk.fi tai postitse osoitteeseen Uudenmaan jätelautakunta, Munkkaanmäki 51, 08500 LOHJA. Kuoreen tai viestikenttään merkintä ”Mielipide jätetaksasta”.

Lisätietoja: 020 690 145 tai ujlk@ujlk.fi.

Kuulutus (pdf)

 

Viimeksi muokattu 11.10.2021