Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelynturvallisuudesta annetun lain (358/2015) nojalla lupahakemuksen – AT-Tuote Oy

Mielipiteet ja muistutukset

Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää viimeistään 31.12.2020 diaarinumero mainiten Tukesiin, osoitteeseen Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere tai sähköisesti kirjaamo@tukes.fi.

Hakemuksen nähtävillä olo

Hakemusasiakirjat ovat 20.11.2020 – 20.12.2020 välisen ajan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin Tampereen toimipisteessä (Yliopistonkatu 38, Tampere) sekä Tukesin verkkosivuilla.

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a§).

Kuulutus on julkaistu tietoverkossa Tukesin verkkosivuilla 20.11.2020.

Tukes

Lisätietoja: matti.peippo@tukes.fi

Kuulutus Tukes (pdf)

Viimeksi muokattu 08.12.2020