Tieto julkisesta kuulutuksesta – Ehdotus Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027

Nähtävillä olevat asiakirjat

Vantaanjoen vesistöaluetta koskeva ehdotus tulvariskien hallintasuunnitelmaksi ja suunnitelman muut tausta-asiakirjat ovat julkisesti nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Mielipiteiden esittäminen

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotukseen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi Hämeen ELY-keskukselle 14.5.2021 mennessä.

Mielipiteet tulee lähettää ensisijaisesti ELY-keskuksen kirjaamoon osoitetulla sähköpostilla (kirjaamo.hame@ely-keskus.fi). Palautetta voi antaa myös www.lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta (edellyttää kirjautumisen). Mielipiteitä voi myös toimittaa kirjallisesti ELY-keskuksen kirjaamoon, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kirjaamo, PL 29, 15141 LAHTI.

Mielipiteitä toivotaan erityisesti siitä, saavutetaanko esitetyillä toimenpiteillä valitut tulvariskien hallinnan tavoitteet ja onko toimenpiteiden seurantaa, toteutettavuutta sekä vaikutuksia vesienhoidon tavoitteisiin arvioitu riittävästi. Kuulemispalaute käsitellään tulvaryhmässä ja sen perusteella arvioidaan, onko ehdotusta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tarvetta tarkistaa.

Samaan aikaan kuullaan myös ehdotuksista vesienhoitosuunnitelmiksi ja lisäksi 1.2.2021 alkaen merenhoidon suunnitelmasta. Lisätietoja vesiaiheisesta suunnittelusta ja niiden kuulemisesta: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.

Lisätiedot

Lisätietoja antavat yksikön päällikkö Merja Suomalainen puh. 0295 025 161, s-posti merja.suomalainen(a)ely-keskus.fi sekä vesitalousasiantuntija Milla Torkkel puh. 0295 025 225, s-posti milla.torkkel(a)ely-keskus.fi Hämeen ELY-keskuksesta.

HAMELY/148/2019

Tästä voit lukea kuulutuksen (pdf)

Kaikki kuulemisasiakirjat ja niihin liittyvät tausta-asiakirjat voit lukea osoitteessa www.ymparisto.fi/trhs/Vantaanjoki

Viimeksi muokattu 10.12.2020