Sipoon Energia Oy:n 110 kV voimajohtohanke Anttila – Kallbäck: Tutkimusten aloittaminen

Maanmittauslaitos on 7.9.2022 päätöksellään MML 38876/03 04/2022 myöntänyt Sipoon Energia Oy:lle kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 84 § mukaisen luvan suorittaa maastotutkimuksia Sipoon kunnan ja Porvoon kaupungin alueella voimajohdon suunnan määrittämiseksi.

Sipoon Energia Oy suunnittelee uuden 110 kV voimajohtoyhteyden rakentamista Anttilan ja Kallbäckin sähköaseman välille. Uudella 110 kV:n voimajohdolla korvataan vanhentunut Nickby – Kallbäck johto sekä vahvistetaan alueen sähkönjakelua ja siirtokapasiteettia.

Ilmoitamme aloittavamme syksyn 2022 aikana maastotutkimukset, joiden tarkoituksena on selvittää suunnitellun johtoreitin maastoa ja maaperää.

Nykyisen Nickby – Kallbäck -osuuden lunastusalueen osalta joitakin tutkimuksia on jo suoritettu aiemmin kesällä 2022. Tutkittavan johtoreitin kokonaispituus on noin 11 km.

Suunniteltu reittilinja kulkee Kallbäckin asemalta kohti pohjoista nykyisen Nickby – Kallbäck -johdon paikalla. Nickbystä Anttilaan johto kulkee Anttila – Vaarala 110 kV -voimajohdon rinnalla eteläpuolella Anttilan sähköasemalle saakka.

Tutkimusten perusteella voimajohtolinjalle määritellään tarkka sijainti. Ennen maastotöiden aloittamista tiedotamme vielä erikseen kirjeitse niitä maanomistajia, joiden kiinteistöille tutkimukset sijoittuvat ja joiden osoitteet löytyvät Maanmittauslaitoksen kiinteistötiedoista.

Aloitamme heti maastotutkimusten päätyttyä neuvottelut maanomistajien kanssa kaikista hankkeeseen liittyvistä asioista.

3.10.2022
Sipoon Energia Oy

 

Viimeksi muokattu 03.10.2022