Porvoon-Sipoon kalatalousalue – Ilmoitus pöytäkirjan esille panosta

 

Ilmoitus pöytäkirjan esille panosta

Porvoon-Sipoon kalatalousalue ilmoittaa, että yleiskokous 21.4.2022 on päättänyt
sääntömääräisistä asioista ja hakemuksesta kalastussäätelytoimenpiteistä Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Kokouksesta laadittu pöytäkirja liitteineen, pidetään nähtävänä 9.5-15.6.2022 kalatalousalueen
ilmoitustaululla, jota on kalatalousalueen kotisivu https://porvoon-sipoonkalatalousalue.fi/

Se, jota asia koskee, voi jättää oikaisuvaatimuksen kalatalousalueelle, josta ilmenee esittäjän
yhteystiedot. Oikaisuvaatimus on esitettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen
tiedoksiannosta. Tämä ilmoitus julkaistaan 9.5.2022 kalatalousalueen kotisivuilla ja tiedoksisaanti on tapahtunut laskettuna seitsemäntenä (7) päivänä mainitusta päivämäärästä.Lisätietoja: gabi.lindholm@outlook.com tai puh.: 050-404 2738 arkisin klo. 8-16.

6.5.2022, Porvoon-Sipoon kalatalousalueen hallitus

 

Viimeksi muokattu 06.05.2022