Päätös tilapäisestä melua- ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, louhinta ja murskaus – NHP-Yhtymä Oy, Jokivarrentie 17, Nikkilä

 

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnan 17.5.2018 (55 §) tekemän ympäristövalvonnan ratkaisuvallan toimivaltajaon nojalla vs. ympäristövalvontapäällikkö on hyväksynyt ilmoitukset ja antanut niiden johdosta toimintoja koskevia määräyksiä.

Ympäristövalvontapäällikön päätökset ja niihin liittyvät valitusosoitukset ovat julkisesti nähtävinä Sipoon kunnan verkkosivuilla www.sipoo.fi ja www.julkipano.fi

 31.3. 9.5.2022

Valitusaika päättyy 9.5.2022.

Lisätietoja antaa  Anu Juvonen p. 050 5487596

Kuulutus (pdf)

Päätös (pdf)

 

Viimeksi muokattu 31.03.2022