Osittain voimaan tullut asemakaava, T6 Taasjärven itäpuolen asemakaava

 

Valtuusto on päätöksellään 12.12.2022 § 103 hyväksynyt T6 Taasjärven itäpuolen asemakaavan. Valtuuston päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Kunnanhallitus päätti 27.2.2023 § 62 määrätä T6 Taasjärven itäpuolen asemakaavan tulemaan osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta, pois lukien valituksen kohteena olevat kiinteistöt. Asemakaava tulee tällä kuulutuksella osittain voimaan.

Kunnanhallitus
Sipoossa 16.3.2023

 

Viimeksi muokattu 15.03.2023