N48A Laaksosuontien itäpuolen asemakaava (1. vaihe) vireille

Suunnittelualue on kokonaan yksityisessä omistuksessa.

Alue käsittää osan kiinteistöstä 753-423-0007-0157. Sedäntien muuttuessa kunnan kaavakaduksi asemakaava koskee lisäksi joitain tien alueella sijaitsevia kiinteistöjä.

Asemakaavatyöllä on tarkoitus laajentaa Nikkilän taajamarakennetta itään ja varautua näin Nikkilän seudun kasvuun. Kaavatyössä tullaan tutkimaan mahdollisuuksia täydentää ja laajentaa alueen taajamarakennetta omakotivaltaisella asuinrakentamisella. Alueelle voidaan osoittaa alustavien arvioiden mukaan noin 20 uutta omakotitonttia tai pientalon rakennuspaikkaa.

Kaavatyö sisältyy kunnan kaavoitusohjelmaan 2022–2024. Kaavatyötä koskee Laaksosuontien itäreunaan rajoittuvien kiinteistöomistajien vuonna 2011 jättämä kaavoitusaloite. Laaksosuontien itäpuolisen alueen asemakaavoitus tullaan valmistelemaan kahdessa osassa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja -asetuksen 30 § mukaisesti nähtävillä 17.11.2022 – 18.12.2022 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) Infon aukioloaikoina ja kunnan verkkosivuilla.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 19.12.2022 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen puh. 050 409 3957 sekä kaavoittaja Niina Tiittanen puh. 040 541 7596, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

Kehitys- ja kaavoituskeskus
Sipoossa 17.11.2022

Viimeksi muokattu 11.11.2022