N 60 Oikopolku, asemakaavamuutoksen luonnos asetetaan nähtäville

Asemakaavamuutoksen luonnoksen valmisteluaineisto ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat MRL:n 62 § ja MRA:n 30 mukaisesti nähtävillä 14.1. – 12.2.2021 asiakaspalvelu INFO:ssa (Pohjoinen Koulutie 2, Nikkilä) kirjaston aukioloaikana ja kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi -> Kaavoitus ja kehittäminen -> Asemakaavoitus -> Vireillä olevat asemakaavat -> N60 Oikopolku

Mahdolliset mielipiteet toimitetaan kirjallisesti 12.2.2021 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Lisätietoja asemakaavatyöstä antaa kaavoittaja Jani Ylimäki, puh. 040 356 3037, jani.ylimaki@sipoo.fi.

Maankäyttöjaosto
14.1.2021

Viimeksi muokattu 11.01.2021