Kuulutus Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuuden voimaantulosta

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 § mukainen kuulutus

Uudenmaan maakuntahallitus päätti kokouksessaan 7.12.2020 (§ 128, § 129, § 130) määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla Uudenmaan maakuntavaltuuston 25.8.2020 (§ 20, § 21, § 22) hyväksymien Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuuteen kuuluvien Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan, Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan ja Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman.

 

Tullessaan voimaan Uusimaa-kaavan kokonaisuuteen kuuluvat vaihemaakuntakaavat korvaavat aikaisemmin Uudellamaalla voimassa olleet maakuntakaavat, lukuun ottamatta 4. vaihemaakuntakaavan tuulivoiman ratkaisua ja Östersundomin alueen maakuntakaavaa.

 

Helsingin hallinto-oikeus voi myöhemmin kieltää päätöksen täytäntöönpanon käsitellessään edellä mainituista vaihemaakuntakaavoista tehtyjä valituksia.

Lisätietoa Uusimaa-kaavasta www.uudenmaanliitto.fi/uusimaa-kaava

Kuulutus_Uusimaa-kaava 2050

 

Uudenmaan liitto

Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki

Sähköposti: toimisto@uudenmaanliitto.fi

www.uudenmaanliitto.fi

Puhelin: (09) 4767 41

 

 

Viimeksi muokattu 01.09.2021