Kuulutus: Mahdollisuus antaa mielipiteensä muutoksista Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan ja jätehuoltomääräyksiin, Uudenmaan jätelautakunta

 

Askolan, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Lohjan, Loviisan, Pornaisten, Porvoon, Raaseporin, Sipoon, Siuntion ja Vidin kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen on valmistellut muutoksia Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan ja jätehuoltomääräyksiin jätelautakunnan hyväksyttäväksi. Muutokset tulevat voimaan 1.3.2023.

Jätetaksassa määrätään kunnan järjestämän jätehuollon maksut ja niiden perusteet, jotka perustuvat jätelain 78–79 §:iin. Uudenmaan jätelautakunta on hyväksynyt nykyisen jätetaksan 21.5.2019.

Kunnan järjestämästä jätehuollosta on jätelain mukaan perittävä jätemaksua, jolla katetaan siitä aiheutuvat kaikki kustannukset. Jätehuollon palvelutuotannon kustannukset ovat nousseet laajasti ja voimakkaasti vuoden 2022 aikana. Tästä syystä jätehuollon perusmaksuihin, tyhjennys- ja kuljetusmaksuihin, jäteastian vuokra- ja toimitusmaksuihin, sekajätepistemaksuihin sekä jätteen vastaan-ottomaksuihin esitetään korotuksia. Taksaan esitetään myös uusia maksuja. Jätehuoltomääräyksiin esitetään pari muutosta liittyen biojätteen erilliskeräykseen.

Kuulutuksen nähtävänä pito

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 15.12.2022 – 13.1.2023 jätelautakunnan kunnissa. Kuulutus sekä tarkemmat tiedot muutoksista jätetaksaan ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/ajankohtaista.

Mielipiteiden esittäminen

Kaikille kuntalaisille ja niille asianosaisille, joiden etua ja oikeutta muutokset jätetaksaan saattavat koskea varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta. Vapaamuotoiset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina viimeistään 13.1.2022 sähköisesti osoitteeseen ujlk@ujlk.fi tai postitse osoitteeseen Uudenmaan jätelautakunta, Munkkaanmäki 51, 08500 LOHJA. Kuoreen tai viestikenttään merkintä ”Mielipide jätetaksasta”.

Lisätietoja: 020 690 145 tai ujlk@ujlk.fi.

Kuulutus (pdf)

Lisätietoja muutoksista

Liite 1 Lisätietoa

Liite 2 LUONNOS Taksataulukko 1.3.2023 alkaen

Liite 3 LUONNOS TSV Taksataulukko 1.3.2023 alkaen

Liite 4 LUONNOS taksateksti

Liite 5 LUONNOS JHM

UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA

 

Viimeksi muokattu 15.12.2022