Katusuunnitelmaehdotuksen nähtäville asettaminen – Bastukärr, Rekkatie

Bastukärrissä sijaitsevan asemakaavan BA1 mukainen Rekkatien katusuunnitelmaehdotus pidetään Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§ mukaisesti julkisesti nähtävänä 22.10.-4.11.2020 välisenä aikana toimiston aukioloaikana Sipoon kunnan pääkirjaston infopisteessä sekä kunnan kotisivuilla.

Mahdolliset katusuunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana Sipoon kunnan tekniselle valiokunnalle, PL 7, 04131 SIPOO tai kirjaamo@sipoo.fi.

Tekniikka- ja ympäristöosasto

Sipoossa 22.10.2020

Viimeksi muokattu 31.08.2021