Julkinen kuulutus, Vaasan hallinto-oikeus – Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä

 

Asia

JJBP Finland Oy ja Milagro Oy ovat jättäneet Vaasan hallinto-oikeuteen vesilain mukaisessa hallintopakkoasiassa valituksen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 17.11.2021 nro 346/2021 (Hallintopakko ranta-alueiden ennallistamiseksi, Sipoo. Hakijana Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus).

Valitusasiakirjan nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 6.4. – 4.5.2022 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla (https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html).

Kuulutus (pdf)

VAASAN HALLINTO-OIKEUS

 

Viimeksi muokattu 06.04.2022