Julkinen kuulutus, Vaasan hallinto-oikeus: Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä

Asia

Luvan hakija JJBP Finland Oy on jättänyt valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 7.9.2023 nro 232/2023.
Asia: Rantapenkereen pysyttäminen Hangelbyvikenillä, Sipoo. Aluehallintovirasto on jättänyt hakemuksen tutkimatta.

Valitusasiakirjan nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 13.11. – 11.12.2023 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
(https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html).

Julkinen kuulutus (pdf)

VAASAN HALLINTO-OIKEUS

 

Viimeksi muokattu 13.11.2023