Julkinen kuulutus, Vaasan hallinto-oikeus: Luvan hakijan valitus ympäristölupapäätöksestä

 

Asia

Luvan hakija Sipoon Humus Oy on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnan päätöksestä 2.9.2022 (25.8.2022 § 100). Päätös koskee maa-aines- ja ympäristöluvan myöntämistä kallion louhinnalle ja murskaukselle Nikkilässä, osoitteessa Öljytie 588 käsittäen kiinteistöt Petersbo 753-423-6-175, Chrissebo 753-423-6-176 ja Stormosseskogen 753-423-6-177. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta.

Valitusasiakirjojen nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja luvan hakijan valitusasiakirjat pidetään nähtävillä 2.12.2022 – 31.1.2023 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla (https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html).

Julkinen kuulutus (pdf)

VAASAN HALLINTO-OIKEUS

 

Viimeksi muokattu 02.12.2022