Julkinen kuulutus – Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

 

Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 13.4.2022 nro 398/2022, valitus
ympäristölupa-asiassa, Keskusampumaradan ympäristöluvan muuttaminen
sekä toiminnan aloittamislupa, Sipoo, Porvoo.

Luvan hakija
Sibbo Skyttegille rf

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 13.4.2022 – 20.5.2022
Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallintooikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

VAASAN HALLINTO-OIKEUS

 

Viimeksi muokattu 13.04.2022