Julkinen kuulutus: Vaasan hallinto-oikeuden päätös maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 25.4.2024 nro 540/2024, valitus maa-aines ja ympäristölupa-asiassa. Asia koskee Destia Oy:n hakemusta maa-aineslain 6 §:n mukaisen maa-ainesluvan ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan myöntämiseksi (yhteislupa) kalliokiviaineksen ottamiseen sekä kallion louhintaan ja murskaukseen Keravan kaupungissa Jokivarren alueella sijaitsevalla kiinteistöllä Takala 245-401-8-169.

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 25.4.2024 – 3.6.2024 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Julkinen kuulutus (pdf)

VAASAN HALLINTO-OIKEUS

 

Viimeksi muokattu 25.04.2024