Julkinen kuulutus: Vaasan hallinto-oikeuden päätös maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
25.04.2023

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.
Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 02.05.2023.

Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 25.04.2023 nro 549/2023, valitus maa-aines ja ympäristölupa-asiassa, maa-aines- ja ympäristöluvan myöntäminen kallion louhinnalle ja murskaukselle, Sipoo, Porvoo.

Luvan hakija
Sipoon Humus Oy

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 25.04.2023–01.06.2023
Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

VAASAN HALLINTO-OIKEUS

 

Viimeksi muokattu 25.04.2023