Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin tiedottaa 30.9.2021

 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen päätökset 30.9.2021

Sopimus- ja rekrytointiohjeistus uudistuksessa mukana oleville organisaatioille

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päätti yksimielisesti uudistuksessa mukana oleville organisaatioille annettavasta sopimus- ja rekrytointiohjeistuksesta. Voimaanpanolain 12 §:n mukaan kunkin hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirien, erityishuoltopiirien ja alueen pelastustoimen sekä tarvittaessa muiden viranomaisten on osallistuttava hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmisteluun ja annettava hyvinvointialueelle siinä tarpeellista virka-apua. Lisäksi uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden tulisi pyrkiä välttämään kaikkia sellaisia toimia, joilla saattaa olla kielteisiä vaikutuksia hyvinvointialueen talouteen ja toimintaan.

Tämän vuoksi on tärkeää, että organisaatiot ottavat toiminnassaan huomioon jo tässä vaiheessa väliaikaisen valmistelutoimielimen esittämät suositukset, jotka koskevat virkojen täyttämistä, palkkapolitiikkaa, hankintoja, sopimuksia, investointi- ja kehityshankkeita ja yhteistyötä hyvinvointialueen ja lakkaavien organisaatioiden välillä kaikessa päätöksenteossa.

Talousarvio vuodelle 2022 ja tilintarkastajan nimeäminen

Valmistelutoimielin käsitteli talousarvion valmistelutilannetta ja nimesi väliaikaisen valmistelutoimielimen tilintarkastajan tehtävään Porvoon kaupungin tilintarkastusyhteisön tehtävään osoittama tilintarkastajan, jonka kustannuksista vastaa valmistelutoimielin.

Muutosvalmennus Itä-Uudenmaan kuntien esimiehille

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi esitetyn tarjouksen muutosvalmennuksesta esimiehille. Hankinnan hinta alittaa hankintalain 25 §:ssä tarkoitetun kansallisen kynnysarvon, eikä hankintaan siten sovelleta hankintalakia.

Henkilöstösiirtotyökalun hankinta 

Valmistelutoimielin päätti yksimielisesti henkilöstösiirtotyökalun hankinnasta saadun tarjouksen mukaisesti. Työkalun tavoitteena on yhtenäistää alueen henkilötiedot, jotta uutta organisaatiota voidaan lähteä rakentamaan. Hankinnan hinta alittaa hankintalain 25 §:ssä tarkoitetun kansallisen kynnysarvon eikä hankintaan siten sovelleta hankintalakia.

Porvoon esitys yhteisten hallintopalveluiden tuottamisen selvittämisestä

Porvoon kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 20.9.2021 kaupungin hallintopalveluiden uudelleen organisointia hyvinvointialueiden perustamisen myötä. Hallintopalveluilla tarkoitetaan tässä Porvoon hallintopalvelukeskuksessa tuotettavia talous- ja henkilöstö hallinnon palveluita, ICT-palveluita sekä käännös- ja rekrytointipalveluita.

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti yksimielisesti hyväksyä Porvoon kaupungin hallituksen esityksen siitä, että molemmat organisaatiot aloittavat yhteisten hallintopalveluiden tuottamisen selvittämisen. Syksyllä 2021 laadittavan selvityksen johtopäätökset tulevat erikseen päätettäväksi sekä hyvinvointialueen väliaikaishallinnon että kaupungin toimivaltaisissa toimielimissä.

Esityslistan kohtiin 45, 46, 47 palataan myöhemmin. Muut asiat väliaikainen valmistelutoimielin päätti esityslistan mukaisesti.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Vastuu sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023.

 

Viimeksi muokattu 30.09.2021