Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin tiedottaa 28.2.2022

 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen päätökset 28.2.2022

Henkilöstön siirtosuunnitelma ja siirtosopimus

Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävänä on ollut (voimaanpanolaki 10 §) yhteistyössä niiden organisaatioiden kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle, selvittää hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja siirtosopimukseksi.

Henkilöstön siirtosuunnitelma toimii työsuunnitelmana henkilöstösiirtojen valmistelussa ja toteutuksessa. Henkilöstön siirtyminen kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle tapahtuu liikkeen luovutuksella. Luonnos henkilöstön siirtosopimukseksi toimii liikkeen luovutusneuvottelujen pohjana. Sitä täydennetään ja tarkennetaan neuvotteluiden kuluessa. Henkilöstön siirtosopimus tehdään henkilöstöä luovuttavien työnantajien ja henkilöstöä vastaanottavan hyvinvointialueen kesken.

Väliaikainen valmisteluelin päätti esittää aluevaltuustolle luonnokset henkilöstön siirtosuunnitelmasta ja siirtosopimuksesta esityksen mukaisesti. Luonnokset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimukseksi on käsitelty ennen aluevaltuuston käsittelyä hyvinvointialueen yhteistoimintaelimessä 23.2.2022 pidetyssä kokouksessa.

Tukipalvelujen järjestäminen hyvinvointialueelle siirryttäessä

Hallituksen esityksessä (HE10/2022 vp.) ehdotetaan muun ohella säädettäväksi tukipalvelujen ostoa ja myyntiä koskevasta siirtymäajasta, joka ulottuisi vuoden 2023 loppuun. Hyvinvointialueelle annettaisiin siirtymäajaksi mahdollisuus myydä ja ostaa ja kunnalle myydä sellaisia tukipalveluja, joita kunta tai hyvinvointialueelle siirtyvä kuntayhtymä on tuottanut ennen uudistuksen voimaantuloa käytettäväksi sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi tiedoksi lakiesityksen sisällön ja käsittelytilanteen. Hyvinvointialue harkitsee jatkossa tarpeen hyödyntää lakiesityksessä tarkoitettua siirtymäaikaa, jos esitys hyväksytään ja laki tulee voimaan.

Käyttäjien päätelaitteiden siirtyminen nykyisistä organisaatioista hyvinvointialueelle

Väliaikainen valmistelutoimielin totesi, että jatkuvuuden kannalta on edullista, että päätelaitteet siirtyvät käyttäjien mukana hyvinvointialueelle. Päätelaitteiden siirtyminen otetaan huomioon sekä investointien näkökulmasta että ICT-hankkeen teknisessä suunnittelussa.

Muut esityslistan asiat päätettiin tai merkittiin tiedoksi esitysten mukaisesti.

Liitteet

Esityslista

Henkilöstön siirtosuunnitelma

Henkilöstön siirtosopimus

 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Vastuu sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023. itauusimaa.fi

 

Viimeksi muokattu 01.03.2022